Pretraživanje

Uspješno provedeno recertificiranje Sustava upravljanja kvalitetom ISO 9001 u Gradu Labinu

Ponedjeljak, 08. Lipnja 2015. - 6:48

Gradska uprava Grada Labina vec niz godina aktivno radi na unapredenju vlastitih usluga te implementaciji projekata i programa kojima je cilj kreirati što više pogodnosti i bolju kvalitetu usluge za svoje gradane. Projekt same implementacije ISO sustava je uspješno završio certifikacijskim auditom koji je obavila kuca Bureau Veritas krajem travnja 2009. Recertifikacija sustava izvršena je zatim 2012. te ponovno ove godine. Predstavnici certifikacijske kuce Bureau Veritas pregledali su kljucne elemente sustava upravljanja kvalitetom te procese na planom predvidenom uzorku. Recertifikacija je pokazala da sustav u cijelosti zadovoljava zahtjeve norme.

 

Razmišljanje o potrebi za standardizacijom i uvodenjem Sustava upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001 zapocelo je još pocetkom 2008. godine da bi sa formalnim dijelom provodenja nabave krenuli nekoliko mjeseci kasnije. Projekt je obuhvatio reviziju postojece dokumentacije Grada Labina te njenu dopunu i uskladenje sa zahtjevima norme ISO 9001. Paralelno s uskladenjem dokumentacije provedena je edukacija djelatnika i procelnika pojedinih upravnih odjela kako bi na što bolji nacin iskoristili uvedene elemente sustava u svom svakodnevnom radu. Pored Grada Labina certifikat ISO posjeduju i gradske tvrtke Vodovod Labin d.o.o. i 1.Maj Labin d.o.o.


Prilozi