Pretraživanje

Uspješno proveden nadzor Sustava upravljanja kvalitetom ISO 9001 u Gradu Labinu

Petak, 28. Travnja 2017. - 0:00

Gradska uprava Grada Labina već niz godina aktivno radi na unapređenju vlastitih usluga te implementaciji projekata i programa kojima je cilj kreirati što više pogodnosti i bolju kvalitetu usluge za svoje građane. Projekt same implementacije ISO sustava je uspješno završio certifikacijskim auditom koji je obavila kuća Bureau Veritas krajem travnja 2009.

Recertifikacije sustava izvršene su 2012. i  2015. godine., a u utorak, 25. travnja 2017. godine predstavnici certifikacijske kuće Bureau Veritas izvršili su godišnji nadzor ključnih elemenata sustava upravljanja kvalitetom koji je pokazao  da sustav u cijelosti zadovoljava zahtjeve norme.

 U idućoj 2018. godini u planu je stjecanje certifikata sustava kvalitete po novoj normi ISO 9001: 2015.