Pretraživanje

Ureduje se šetnica izmedu Lošinjske i Opatijske ulice u Rapcu

Srijeda, 15. Svibnja 2013. - 6:52

Zapoceti su pripremni,  gradevinski radovi na novoj dionici šetnice izmedu Lošinjske i Opatijske  ulice u Rapcu. Naime, rijec je o nastavku izgradnje šetnice koja se proteže do Lošinjske ulice. Radove izvodi KP „1. Maj Labin“ d.o.o. Labin, a obuhvacaju nasipavanje šetnice, pripremu za izradu posteljice podloge, postavljanje rubnika i tlakavca te uredenje okoliša.

Vrijednost radova je 120 tisuca kuna ukljucujuci PDV.