Pretraživanje

Ureduje se parkiralište u ulici Karla Kranjca

Ponedjeljak, 23. Rujna 2013. - 10:53

U tijeku su radovi na uredenju parkirališta za 15 parkirnih mjesta u ulici Karla Kranjca u Labinu. Izvršeni su pripremni radovi koji ukljucuju iskop i planiranje, dopremu tampona i valjanje, polaganje rubnjaka te pripremu za polaganje završnog sloja asfalta za koji se ocekuje da ce biti položen u roku 10 dana. U proracunu Grada Labina za tu je namjenu osigurano cca 120.000 kuna sa PDV-om, a radove izvodi Cesta d.o.o. Pula.