Pretraživanje

Samouprava i opći poslovi

Građani i gradska uprava > Upravni odjeli > Samouprava i opći poslovi

IndigoBlu-6.jpg (83 KB) Pročelnica
Loreta Blašković, dipl. iur.
Tel.: +385 52 866 841, +385 52 852 733
E-mail: loreta.blaskovic@labin.hr

U Upravnom odjelu za samoupravu i opće poslove obavljaju se poslovi praćenje kretanja životnog standarda građana i predlaganje mjera zaštite te unaprjeđenja socijalne zaštite i  osiguravanje javnih potreba stanovnika u oblasti socijalne skrbi, aktivnosti vezane uz zdravstvenu zaštitu i preventivne aktivnosti u zdravstvu, koordinacija i provedba projekta Labin-zdravi grad, neposredno sudjelovanje građana u odlučivanju o lokalnim poslovima u okviru mjesne samouprave i koordiniranje aktivnosti iz programa vijeća mjesnih odbora, evidencija, koordinacija i unapređenje rada udruga te poticanje organiziranja civilnoga društva, informacijski sustav upravnih tijela gradske uprave, koordinacija Grada s Udrugom gradova i Savezom Udruge gradova te Udruge općina Republike Hrvatske, koordinativni, stručni i administrativni poslovi Vijeća za komunalnu prevenciju,  Savjet mladih Grada Labina, Povjerenstvo za ravnopravnost spolova i Zajednice koje brinu, kao model prevencije poremećaja u ponašanju djece i mladih, vođenje djelovodnika, prijem i otprema pošte te poslovi pisarnice, arhivski poslovi, izrada izvješća o rješavanju općih i upravnih predmeta te poslovi prijepisa, pravni i personalni poslovi u vezi s radnim odnosima djelatnika gradske uprave i poslovi zaštite na radu, poslovi ekonomata i javne nabave, poslovi vezani uz osiguranje materijalnih i tehničkih pretpostavki rada upravnih odjela, poslovi održavanja poslovnih prostora, pomoćno-tehnički poslovi za potrebe upravnih odjela.

Poslove odjela možete pogledati na ZDRAVLJE, SOCIJALNA POLITIKA I MLADI.

Djelatnike i kontakte Upravnog odjela za samoupravu i opće poslove možete pogledati OVDJE.

IndigoBlu-7.jpg (106 KB)  1-2.jpg (363 KB)

AKTI
Socijalni program Grada Labina za 2017. godinu
Odluka o socijalnoj skrbi
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o socijalnoj skrbi
Zaključak o pravu na novčanu potporu za nabavu opreme za novorođenčad


;