Pretraživanje

Proračun, financije i društvene djelatnosti

Građani i gradska uprava > Upravni odjeli > Proračun, financije i društvene djelatnosti

IndigoBlu-9.jpg (91 KB)
Pročelnica
Marija Kadoić Balaško, oec.
Tel/fax: +385 52 852 732
E-mail: odjel-financ@labin.hr

U Upravnom odjelu za proračun, financije i društvene djelatnosti se obavljaju poslovi zaduženja, naplate i knjigovodstvene evidencije prihoda od komunalne naknade za poslovne i stambene prostore, komunalnog doprinosa i naknada za priključke na otpadne vode i vodoopskrbu, naknade za korištenje javnih površina i koncesija, zakupnine i stanarine za poslovne prostore i stanove u vlasništvu grada, prodaje društvenih stanova i stanova u vlasništvu grada, prodaje poslovnih prostora, zgrada i zemljišta i zakupa, prodaje imovine IUR-a bivšeg ugljenokopa "Labin", naplate prihoda navedenih u točki 1. poduzimanjem mjera naplate, usmeni kontakti, opomene, utuženja, ovrhe, prisilna naplata i dr., financijsko-računovodstvene poslove Proračuna Grada, izvršenje proračuna, vođenje glavne knjige i pomoćnih knjiga, obračun i isplatu plaća, naknada i ugovora o djelu i drugih izdataka sa pratećim evidencijama i izvješćima, izrade statističkih i financijskih tromjesečnih i godišnjih izvješća, izrade planske dokumentacije, proračuna i financijskih planova, izrada podloga za planiranje, ostvarenje proračuna, vlastitih procjena o kretanju prihoda i rashoda za naredna razdoblja, izrada izvješća o ostvarenju proračuna i predlaganje mjera za ostvarivanje planiranih veličina, izrada izmjena proračuna, izrada akata za izvršenje proračuna (odluka i zaključaka).

Računovodstveni poslovi Saveza sportova, izvršenje financijskih planova, praćenje stanja i izrada izvješća. Financijsko-računovodstveni poslovi  Područne vatrogasne zajednice  i  Dobrovoljnog vatrogasnog društva "Rabac – Labin“. Pravovremena predaja statističkih i financijskih izvješća i drugih financijskih evidencija, godišnjih obračuna proračuna i drugih subjekata službenim institucijama, kvalitetna izrada navedene dokumentacije, o čemu ocjenu daje Državni ured za reviziju čijoj kontroli podliježe, uredno izvršavanje proračuna i obveza, naplata proračunskih prihoda koja je u nadležnosti grada, neki su od pokazatelja rezultata rada Odjela za financije.
 

Poslovi odjela podijeljeni su po područjima:
PRORAČUN
ODGOJ I OBRAZOVANJE
STIPENDIJE

Djelatnike i kontakte Upravnog odjela za proračun, financije i društvene djelatnosti možete pogledati OVDJE.

IndigoBlu-11.jpg (125 KB)    IndigoBlu-10.jpg (118 KB)

PRORAČUN GRADA LABINA

Nacrt prijedloga Proračuna Grada Labina za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu
Druge izmjene i dopune Proračuna Grada Labina za 2017. godinusa projekcijama za 2018. i 2019.godinu

Treće izmjene i dopune Proračuna Grada Labina za 2017.godinu sa projekcijama za 2018. i 2019.godinu
Prve izmjene i dopune Proračuna Grada Labina za 2017.godinu sa projedcijama za 2018. i 2019.godinu
Proračun za 2017. godinu sa projekcijama za 2018. i 2019. godinu
Programi za 2017. godinu sa projekcijama za 2018. i 2019. godinu
Arhiva ranijih godina

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI
Konsolidirani financijski izvještaji za 2016. godinu
Završni izvještaj za 2016. godinu

Završni izvještaj za 2015. godinu
Završni izvještaj za 2014. godinu

DONACIJE I SPONZORSTVA
Popis korisnika donacija za period od 01.01.-30.06.2017.pdf (128 KB)
Popis korisnika donacija za 2016. godinu
Popis korisnika donacija za 2015. godinu
Popis korisnika donacija za 2014. godinu
Popis korisnika donacija za 2013. godinu

OSTALI AKTI
Odluka o gradskim porezima i prirezu poreza na dohodak
Odgoda plaćanja sukladno Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu placanja, obrocnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomican otpis potraživanja - fizička  osoba Murtić Selmira
Odgoda plaćanja sukladno Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja - fizička osoba Matošević Gordana


;