Pretraživanje

Komunalno gospodarstvo

Građani i gradska uprava > Upravni odjeli > Komunalno gospodarstvo

IndigoBlu.jpg (69 KB)
Pročelnik
Donald Blašković, str. spec. oec.
Tel.: +385 52 866 861
Fax: +385 52 852 579
E-mail: donald.blaskovic(at)labin.hr

U Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom obavljaju se poslovi na redovnom i izvanrednom održavanju komunalne infrastrukture, upravljanje stambenim i poslovnim prostorima u vlasništvu Grada Labina te obavljaju se poslovi komunalnog i prometnog redarstva. provođenje komunalnog reda sukladno odredbama Odluke o komunalnom redu (Službene novine Grada Labina broj. 16/15.).

Pod redovnim i izvanrednim održavanjem komunalne infrastrukture smatra se održavanje, uređenje i reguliranje korištenja javnih površina, održavanje čistoće na javnim površinama, hortikulturno održavanje javnih zelenih površina, održavanje dječjih igrališta, održavanje urbane opreme, održavanje plaža, održavanje sportskih objekata u vlasništvu Grada Labina, održavanje sportskih igrališta na javnim površinama, održavanja nerazvrstanih cesta i parkirališta, javne i dekorativne rasvjete, te oborinske kanalizacije.

Pod upravljanje stambenim i poslovnim prostorima u vlasništvu Grada Labina smatra se redovno i izvanredno održavanje stambenih i poslovnih prostora u vlasništvu Grada Labina.  Vođenje imovinsko-pravnih postupaka vezanih za raspolaganje nekretninama (stambenih i poslovnih prostora) u vlasništvu Grada.

Pod obavljanjem poslova komunalnog redarstva smatra se provođenje komunalnog reda sukladno odredbama Odluke o komunalnom redu (Službene novine Grada Labina broj. 16/15.) te drugih zakona i odluka koje daju ovlasti komunalnom redarstvu.

Pod obavljanjem poslova prometnog redarstva smatra se provođenje nadzora i premještanje nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila na području Grada Labina.

Poslove Upravnog odjela možete pogledati detaljnije na KOMUNALNE DJELATNOSTI I PROMET.

Djelatnike i kontakte Upravnog odjela za komunalne djelatnosti možete pogledati OVDJE.
   

AKTI
Program održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
Odluka o komunalnom redu
Odluke o najmu stanova

Odluke o zakupu poslovnih prostora
Odluke o korištenju javnih površina
Odluke o nerazvrstanim cestama
Odluke o komunalnoj naknadi
Odluka o komunalnoj naknadi - pročišćeni tekst (radna verzija)
Odluke o dimnjačarskoj službi
Odluke o autotaksi prijevozu
Prijevoz cestovnim vlakom
Odluka o držanju kućnih ljubimaca

REGISTRI
Registar stanova i popis korisnika
Registra poslovnih prostora i popis korisnika


;