Pretraživanje

Uporabna dozvola (e-dozvola)

Uporabna dozvola (e-dozvola)
9.Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole
10.Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole za dio građevine
11.Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole za građevinu izgrađenu do 1. listopada 2007
12.Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole za građevinu izgrađenu do 15. veljače 1968
13.Zahtjev za izdavanje privremene uporabne dozvole
14.Zahtjev za izdavanje dozvole za promjenu namjene i uporabu građevine
15.Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole za građevine čiji je akt za građenje uništen ili nedostupan


;