Pretraživanje

Upisi u Djecji vrtic "Pjerina Verbanac"

Srijeda, 08. Svibnja 2013. - 7:44

Djecji vrtic „Pjerina Verbanac“ iz Labina temeljem clanka 3. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi, clanka 20. Statuta Djecjeg vrtica, te clanka 10. i 22. Pravilnika o upisima i mjerilima upisa djece u Djecji vrtic „Pjerina Verbanac“ zapoceo je s postupkom upisa djece u jaslice i vrtic za pedagošku 2013/2014. godinu.

Rok za podnošenje prijava za upis djece s podrucja Grada Labina i opcina Kršan, Pican, Raša i Sveta Nedjelja je od 6. do 20. svibnja u vremenu od 7,00 do 15,00 sati u Centralnom vrticu Labin. Djecji vrtic „Pjerina Verbanac“ u slijedecoj obrazovnoj godini planira upisati 122 mališana od cega 51 jaslickog uzrasta.


Prilozi