Pretraživanje

Uklonjen kiosk na Zelenicama

Utorak, 18. Ožujka 2014. - 7:03

U Ulici Zelenice uklonjen je kiosk „Sonja“ kao i betonska podloga i rubnjaci, a podloga je strojno izravnjena te nasipana tucanikom. Ukrasne biljke s te površine preseljene su na nove lokacije. Radove je izvodio Obrt "Libra", a njihova vrijednost je 6500,00 kn bez pdv-a.

Ovim radovima oslobodila se  površina za 7 novih parkirnih mjesta, te je trenutno u izradi idejni projekt sanacije kojim bi se na navedenoj lokaciji izgradilo parkiralište sa ukupno 14 novih parkirnih mjesta.