Pretraživanje

Udruzi Labin Zdravi grad odobrena sredstva Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva

Petak, 31. Ožujka 2023. - 0:00

U četvrtak, 30. ožujka 2023. održan je Upravni odbor i Skupština udruge Labin Zdravi grad. Na Upravnom odboru i Skupštini članovi su donijeli odluke o primanju u članstvo novih članova u udrugu, odluku o visini članarine, usvojili su Izvješće o radu i Financijsko izvješće za 2022. godinu, te promijenili sjedište udruge i imenovali osobu za zaštitu osobnih podataka.

Članovi su informirani o odobrenoj institucionalnoj podršci Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva. Naime, Udruga Labin Zdravi grad prijavila se u rujnu 2022. na natječaj Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva za dodjelu institucionalnih podrški stabilizaciji i razvoju udruga. Tijekom prosinca 2022. objavljeni su rezultati natječaja kojim je udruzi odobrena potpora u iznosu od 14.174,00 EUR za 2023. godinu. Potpora Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva je trogodišnja te se može produžiti do 31. prosinca 2025. godine.

U 2023. godini u udruzi se nastavljaju provoditi aktivnosti u Centru +65 kao što je dostava toplih obroka, nabavka namirnica, lijekova i recepata. Ponovno je nakon ukidanja u vrijeme pandemije koronavirusa uvedena usluga prijevoza kod liječnika, na groblje, banku, i druga korisnicima važna mjesta za obavljanje svakodnevnih aktivnosti. Za navedene usluge potrebno se najaviti dan ili dva ranije na tel. 0992622653 ili direktno u sjedištu udruge na adresi Rudarska 1, Labin (zgrada Porezna uprave). Usluge se provode isključivo na području Grada Labina.

Osim toga, udruga nastavlja s radom Centra  „Dobar start“ odnosno s aktivnostima savjetovanja i pomaganja djeci, mladima i obitelji. Usluge savjetovanja i pomaganja provode se u prostorijama na adresi Rudarska 1, Labin (zgrada Porezne uprave). Provode se usluge savjetovanja za djecu, mlade i odrasle, terapija igrom, savjetovanje u paru, obiteljsko savjetovanje. Za navedene usluge potrebno se najaviti na tel. 0989469111. Usluge su otvorene za sve korisnike s područja Labinštine i općine Barban po simboličnim participacijama s obzirom na podršku koju pružaju gradovi i općine s toga područja, ali i za korisnike s ostalih područja ovisno o potrebi.

Rad udruge podupiru Grad Labin, Istarska županija, Općina Raša, Općina Sv. Nedelja, Općina Pićan, Općina Kršan, Općina Barban i Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva.