Pretraživanje

Udruga za mlade Alfa Albona akreditirana za Europsku službu volontiranja kao organizacija za slanje, primanje i koordinaciju volontera

Petak, 15. Lipnja 2012. - 12:59

Popularno nazvan EVS- European Volunteer Service (Europska Volonterska Služba) dio je programa Mladi na dijelu koja omogucuje mladima u dobi od 18 do 30 godina da u volontiraju u drugoj zemlji tokom odredenog vremenskog perioda (6 do 12 mjeseci) te na taj nacin daju svoj doprinos svijetu i pritom nauce nova znanja i vještine. EVS omogucuje mladim osobama priliku da izraze svoju osobnu predanost kroz neplaceni volonterski rad, u stranoj državi unutar Europe i šire. Na taj nacin razvija se medusobna suradnja, solidarnost i tolerancija medu mladim ljudima što pridonosi jacanju društvene povezanosti unutar Europske unije i afirmacije aktivnog gradanstva. Kroz sudjelovanje u volonterskim aktivnostima mladi volonteri imaju priliku razviti socijalne vještine i stoga pridonijeti vlastitom obrazovnom i profesionalnom razvoju, a njihovo iskustvo ucenja formalno je priznato kroz dokument Youthpass.

Europska volonterska služba obuhvaca široki spektar podrucja gdje se volonteri mogu ukljuciti: kultura, mladi, sport, socijalna skrb, civilna zaštita, zaštita okoliša, umjetnost itd. Ono što svi ti razliciti projekti imaju zajednicko jest jasnu europsku dimenziju i mogucnost za interkulturalnim ucenjem. Cilj je da se omoguci neformalno iskustvo i ucenje za mlade ljude, ohrabrujuci njihovo društveno ukljucivanje i aktivno sudjelovanje, te da se unaprijedi njihova mogucnost za zaposlenje.

Osnivaci udruge za mlade Alfa Albona i voditelji Europske volonterske službe, Alen Halilovic i Jelena Batelic i sami su imali prilike steci iskustva volontirajuci u Hrvatskoj ali i u Europi, te su potaknuti dobrim iskustvima odlucili pokrenuti ovakvu praksu u Labinu što je od velikog znacaja za organizaciju ali i za cijelu lokalnu zajednicu koja se takvim vrstama projekata razvija. Proteklih su mjeseci predano radili na dobivanju akreditacije od strane Agencije za mobilnost i programe Europske unije, što je rezultiralo time da je udruga prepoznata kao organizacija s iskustvom u projektima s mladima i volonterskim menadžmentom, te ciji su ciljevi u skladu s ciljevima Europske volonterske službe, te su sukladno tome akreditirali udrugu za slanje, primanje i koordinaciju volontera.

Mladi koji se odluce sudjelovati kao europski volonteri, biraju projekt i aktivnosti prema svojim mogucnostima, sposobnostima i željama u cemu ce im udruga za mlade Alfa Albona pomoci. Udruga kao takva ima niz poslova i uloga, od pripreme volontera za projekt i život u stranoj zemlji do primanja volontera, pronalaska smještaja, njihove koordinacije. Sudjelovanje u Europskoj volonterskoj službi za mlade volontere je besplatno, a pokriveni su im troškovi stanovanja, zdravstvenog osiguranja, volonterske vize i prehrane za vrijeme trajanja projekta, a osim toga dobivaju mjesecni džeparac i besplatan tecaj jezika.

Udruga za mlade Alfa Albona poziva sve mlade zainteresirane o Europskoj volonterskoj službi, da o mogucnostima odlaska volontiranja u neku stranu zemlju kontaktiraju putem maila: alfa.albona@gmail.com.