Pretraživanje

U utorak, 7. svibnja održati će se 24. redovna sjednica Gradskog vijeća

Ponedjeljak, 29. Travnja 2019. - 0:00

Na temelju članka 34. Statuta Grada Labina („Službene novine Grada Labina“, broj 9/09. i 9/10. – lektoriran tekst, 8/13., 3/16.i 2/18.), saziva se 24. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Labina, koja će se održati u utorak, 7. svibnja  2019. godine u 10,00 sati, u prostorijama Grada Labina, Labin, Titov trg 11.

Nakon Aktualnog sata za rad sjednice predlaže se slijedeći Dnevni red: 

1.    Usvajanje Zapisnika sa 23. redovne sjednice Gradskog vijeća Grada Labina

2.    Donošenje Odluke o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda na području Grada Labina

3.    Donošenje Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Grada Labina

4.    Donošenje Zaključka o primanju na znanje Informacije o stanju sigurnosti na području Grada Labina u 2018. godini

5.    Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju TD 1. MAJ d.o.o. Labin za 2018. godinu

6.    Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju TD LABIN 2000 d.o.o. Labin za 2018. godinu

7.    Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Labina za 2018. godinu

8.    Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2018. godinu

9.    Donošenje Prvih izmjena i dopuna Programa pripreme i gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i ostalih objekata za 2019. godinu sa projekcijom za 2020. i 2021. godinu 

10.  Donošenje Prvih izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu 

11.  Donošenje Prvih izmjena i dopuna Programa jačanja gospodarstva za 2019. godinu sa projekcijom za 2020. i 2021. godinu

12.  Donošenje Prvih izmjena i dopuna Socijalnog programa Grada Labina za 2019. godinu sa projekcijom za 2020. i 2021. godinu   

13.  Donošenje Prvih izmjena i dopuna Proračuna Grada Labina za 2019. godinu i projekciju za 2020. i 2021. godinu

14.  Donošenje Prvih izmjena i dopuna Plana razvojnih programa za 2019. godinu sa projekcijom za 2020. i 2021. godinu i Plana implementacije razvojnih programa za 2019. godinu

15.  Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za zaduživanje TD 1. MAJ LABIN d.o.o. Labin 

16.  Donošenje Odluke o donošenju Plana izgradnje i upravljanja poslovnom (poduzetničkom) zonom Ripenda Verbanci

17.  Donošenje Odluke o prodaji stanova u vlasništvu Grada Labina

18.  Donošenje Odluke o organizaciji, načinu naplate i kontroli parkiranja na javnim parkiralištima Grada Labina

19.  Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge parkiranja na javnim parkiralištima Grada Labina

20.  Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Europske neprofitne udruge ATRIUM.

Prilozi