Pretraživanje

U utorak, 14. srpnja održava se 39. redovna sjednica Gradskog vijeća

Ponedjeljak, 06. Srpnja 2020. - 0:00

Na temelju članka 34. Statuta Grada Labina („Službene novine Grada Labina“, broj 9/09., 9/10. lektorirani tekst, 8/13., 3/16., 2/18., 5/19. – pročišćeni tekst i 2/20.), saziva se 39. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Labina, koja će se održati u utorak, 14. srpnja 2020. u 10,00 sati, u prostorijama Grada Labina, Labin, Titov trg 11

Nakon Aktualnog sata za rad sjednice predlaže se slijedeći Dnevni red:

1. a) Usvajanje Zapisnika sa 37. izvanredne sjednice Gradskog vijeća Grada Labina

b) Usvajanje Zapisnika sa 38. redovne sjednice Gradskog vijeća Grada Labina 2. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju TD Labin stan d.o.o. Labin za 2019. godinu

3. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju TD Vodovod d.o.o. Labin za 2019. godinu

4. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvještaja o radu Javne vatrogasne postrojbe Labin za 2019. godinu

5. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvještaja o radu Sportske zajednice Grada Labina za 2019. godinu

6. Donošenje Odluke o stavljanju van snage Odluke o odgodi dospijeća plaćanja poreza na potrošnju

7. Donošenje Odluke o stavljanju van snage Odluke o oslobađanju od plaćanja poreza na korištenje javnih površina

8. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu

9. Donošenje Odluke kojom se uspostavlja načelo ravnopravnosti u spolnoj zastupljenosti u svim radnim tijelima Gradskog vijeća

10. Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Labina

11. Donošenje Odluke o dodjeli Nagrade Grada Labina za životno djelo u 2020. godini

12. Donošenje Odluke o dodjeli Godišnje nagrade Grada Labina u 2020. godini

13. Donošenje Odluke o dodjeli Zahvale Grada Labina u 2020. godini (Luka Ilić)

14. Donošenje Odluke o dodjeli Zahvale Grada Labina u 2020. godini (Volonterski timovi Gradskog društva Crvenog križa Labin)

15. Donošenje Odluke o dodjeli Godišnje nagrade Roberto i Daniela Giannini u 2020. godini

U smislu članka 54. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Labina, predsjednica Gradskog vijeća Eni Modrušan predlaže dopunu Dnevnog reda 39. redovne sjednice Gradskog vijeća Grada Labina točkom:

Donošenje Odluke o početku mirovanja vijećničkog mandata i početku obnašanja vijećničke dužnosti zamjeniku vijećnika.

Dopuna Dnevnog reda 39. redovne sjednice  predlaže se s obzirom da je vijećnik Ervin Mešanović (IDS-HNS-HSU) dana 7. srpnja 2020. godine uputio  predsjednici Gradskog vijeća pisani zahtjev za stavljanjem mandata u mirovanje. Zahtjev  i prijedlog za zamjenika vijećnika razmatrala je Mandatna komisija Gradskog vijeća 10. srpnja 2020. godine te se Izvješće prilaže uz prijedlog Odluke o početku mirovanja vijećničkog mandata i početku obnašanja vijećničke dužnosti zamjeniku vijećnika.

Prilozi