Pretraživanje

U utorak, 10. rujna održati će se 26. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Labina

Utorak, 03. Rujna 2019. - 0:00Na temelju članka 34. Statuta Grada Labina („Službene novine Grada Labina“, broj 5/19. – pročišćeni tekst), saziva se
26. redovnu sjednicu Gradskog vijeća Grada Labina, koja će se održati u utorak, 10. rujna 2019. godine u 10,00 sati, u prostorijama Grada Labina, Labin, Titov trg 11

Nakon Aktualnog sata za rad sjednice predlaže se  slijedeći Dnevni red:
 


1.    Usvajanje Zapisnika sa 25. redovne sjednice Gradskog vijeća Grada Labina

2.    Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu i poslovanju Gradske knjižnice Labin za 2018. godinu

3.    Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Gradske knjižnice Labin

4.    Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Pučkog otvorenog učilišta Labin za 2018. godinu

5.    Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvještaja o radu Sportske zajednice Grada Labina za 2018. godinu

6.    Donošenje Zaključka o prihvaćanju Polugodišneg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Labina za razdoblje siječanj – lipanj 2019. godine

7.    Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Gradonačelnika Grada Labina za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2019. godine

8.    Donošenje Odluke o komunalnom redu

9.    Donošenje Odluke o prigovoru na prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Labina

10.  Donošenje Odluke o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike hrvatske na području Grada Labina

11.  Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o zaduživanju kod SOCIETE GENERALE-SPLITSKE BANKE d.d. za financiranje kapitalnih projekata

12.  Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o uređenju prometa na području Grada Labina.

 

 

 Mole se poštovani vijećnici da se pozivu odazovu, a u slučaju spriječenosti svoj izostanak opravdaju na telefon 852-078.

Prilozi