Pretraživanje

U srijedu konferencija o ekološkoj poljoprivredi

Ponedjeljak, 09. Rujna 2013. - 14:14

U srijedu 11. rujna 2013. godine u Gradskoj galeriji Labin sa pocetkom u 9,30 održati ce se konferencija na temu ekološka poljoprivreda. Konferencija se održava u sklopu medunarodnog EU projekta ORG.EU („Organic production and cosumption – an important step towards being a responsible EU citizens“).

Na konferenciji ce sudjelovati predstavnici ministarstva poljoprivrede, Istarske županije, tvrtke Agri Bio Cert –ovlašteno kontrolno tijelo za provodenje strucne kontrole i certifikacije u podrucju ekološke proizvodnje i udruge Istarski eko proizvod.

Grad Labin partner je u projektu ciji je nositelj Opcina San Leo iz Italije, a ostali partneri u projektu su: Municipality of Correns (France), Municipality of Seeham (Austria), Municipalityof Nauskeni (Latvia), Municipality of Nuremberg (Germany) i Udruga Citta del Bio (Italy). Projekt je financiran iz Program Europa za gradane, mjera 1.2. Mreža bratimljenih gradova.

Projekt ORG.EU. biti ce realiziran kroz sljedece: u narednih 18 mjeseci svaki partner ce organizirati jedan sastanak (3 dana) kako bi ostalim partnerima pokazao svoje iskustvo u bio (ekološkoj) poljoprivredi i ishrani, te svaki partner ucestvuje u projektu sa svojim predstavnicima na drugim sastancima projektnih partnera. Prvog dana susreta u Labinu 11.  rujna 2013. održati ce se konferencija na temu „Organska proizvodnja“, a slijedeca dva dana 12. i 13. rujna 2013. predvidene su posjete proizvodacima ekoloških proizvoda.    

Pozivaju se svi zainteresirani da prisustvuju konferenciji.


Prilozi