Pretraživanje

U srijedu 26. rujna održati će se 17. redovna sjednica Gradskog vijeća

Srijeda, 19. Rujna 2018. - 0:00

Na temelju članka 34. Statuta Grada Labina („Službene novine Grada Labina“, broj 9/09. i 9/10. – lektoriran tekst, 8/13. i 3/16.), saziva se 17. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Labina, koja će se održati u srijedu, 26. rujna 2018. godine u 10,00 sati, u prostorijama Grada Labina, Labin, Titov trg 11.

 Nakon Aktualnog sata za rad sjednice predlaže se slijedeći DNEVNI RED

 
1. Usvajanje zapisnika sa 16. redovne sjednice Gradskog vijeća Grada Labina

2. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Labina za 2017. godinu

3. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Dječjeg vrtića „Pjerina Verbanac“ Labin.

Prilozi