Pretraživanje

U Rapcu uskoro selektivno prikupljanje otpada

Petak, 22. Siječnja 2010. - 10:36

Ovih ce dana stanovnici Rapca na kucne adrese dobiti upute o selektiranju otpada u svojim kucanstvima putem vrecica s priloženim kalendarom odlaganja. U tu svrhu domacinstvima su za pocetak osigurane namjenske vrecice u boji s istaknutim uputama o njihovom korištenju. Nakon što steknu naviku selektiranja prema uputama istaknutim na vrecicama gradani mogu selektirati otpad u bilo koje vrecice, a  jedini preduvjet je da je vidljiv sadržaj vrecica. Tiskan je i prigodan Vodic pravilnog odlaganja otpada u svrhu edukacije gradana. U ove je vrecice zabranjeno odlagati komunalni otpad. U vrecice se smije odlagati samo cista i oprana ambalaža, zabranjeno je odlaganje ambalaže koja je u sustavu povratne naknade ( 0,50 kn).

Prema priloženom rasporedu gradani ce svaki utorak  pokraj kante za komunalni otpad odložiti vrecice koje se po planu odvoze na navedeni datum. Vrecice ce biti odvezene isti dan vozilima namijenjenim za sakupljanje iskljucivo ove vrste otpada. Odvoz plasticne i metalne ambalaže te staklene ambalaže provodit ce se jednom mjesecno dok ce se odvoz papira provodi dva puta mjesecno. Sav otpad koji se ne prikuplja prema priloženom kalendaru (datum i vrsta otpada) ili nije  sortiran prema uputama nece se odvoziti.