Pretraživanje

U Puckom otvorenom ucilište Labin u tijeku upisi za srednjoškolsko obrazovanje odraslih cetvrtog stupnja

Utorak, 16. Lipnja 2015. - 8:31

Pucko otvoreno ucilište Labin obavještava sugradane da su u tijeku upisi za srednjoškolsko obrazovanje odraslih cetvrtog stupnja, doškolovanje i prekvalifikacijaza zanimanje komercijalist.

Program za stjecanje zanimanja komercijalista obuhvaca temeljna znanja za samostalno i uspješnoobavljanje poslova nabave, prodaje i organizacije poslovanja i logistickih procesa u veleprodajnim,maloprodajnim, proizvodackim, ugostiteljskim, hotelijerskim i turistickim poduzecima u unutarnjoj ivanjskoj trgovini, u domacem i medunarodnom otpremništvu, osiguravajucim društvima, prijevoznickim poduzecima, javnim, carinskim i dugim skladištima, u slobodnim zonama, zracnim lukama,željeznickim kolodvorima, pomorskim lukama, robnim terminalima te izvodenje poslova vanjsketrgovine pri razmjeni robe i razlicitih vrsta gospodarskih usluga s inozemstvom.

Uvjeti upisa za prekvalifikaciju i doškolovanje

1.Završena trogodišnja srednja škola

2.Domovnica

3.Rodni list

Polaznicima koji se upisuju u program prekvalifikacijepriznaju se ranije stecene svjedodžbe, uzobvezu polaganja razlikovnih i dopunskih ispita. Razlikovne i dopunske ispite utvrduje Ucilište.Program se izvodi konzultativno – instruktivnim oblikom nastave, kroz predavanja i prakticne vježbe.Nastava je prilagodena polaznicima koji su zaposleni i održava se tijekom poslijepodneva ili u drugimterminima, ovisno o mogucnostima polaznika.

Nakon uspješno završenog programa polaznicima se novostecena strucna sprema upisuje u e-radnu knjižicu.

Za upis u program i dodatne informacije slobodno se obratite u Ucilište osobno ili natelefon 852 133.