Pretraživanje

U petak, 8. lipnja održati će se 13. redovna sjednica Gradskog vijeća

Petak, 01. Lipnja 2018. - 0:00Na temelju članka 34. Statuta Grada Labina („Službene novine Grada Labina“, broj 9/09. i 9/10. – lektoriran tekst, 8/13. i 3/16.), saziva se 13. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Labina, koja će se održati u  petak, 8. lipnja 2018. godine u 10,00 sati, u prostorijama Grada Labina, Labin, Titov trg 11.

Nakon Aktualnog sata za rad sjednice predlaže se slijedeći D N E V N I    R E D
 

1.    Usvajanje Zapisnika sa 12. redovne sjednice Gradskog vijeća Grada Labina

2.   Donošenje Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Labina:
  • Odluka o prigovorima na prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Labina
  • Odluka o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Labina.

Prilozi