Pretraživanje

U četvrtak, 19. prosinca održava se posljednja ovogodišnja sjednica Gradskog vijeća

Četvrtak, 12. Prosinca 2019. - 0:00

Na temelju članka 34. Statuta Grada Labina („Službene novine Grada Labina“, broj 5/19. – pročišćeni tekst), saziva se 29. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Labina, koja će se održati u četvrtak, 19. prosinca 2019. godine u 10,00 sati, u prostorijama Grada Labina, Labin, Titov trg 11. Nakon Aktualnog sata za rad sjednice predlaže se slijedeći Dnevni red:

 
 1. Usvajanje Zapisnika sa 28. redovne sjednice Gradskog vijeća Grada Labina
 2. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Umjetničke škole Matka Brajše Rašana za 2018. godinu
 3. Donošenje Odluke o sporazumnom raskidu Ugovora o koncesiji s DIMO-PROMET d.o.o. Zagreb
 4. Donošenje Plana davanja koncesija za komunalnu djelatnost za 2020. godinu.
 5. Donošenje Odluke o osnivanju i imenovanju članova Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda
 6. Donošenje Programa pripreme i građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture i građevina javne namjene Grada Labina za 2020. godinu sa projekcijom za 2021. i 2022. godinu
 7. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Labina za 2020. godinu
 8. Donošenje Programa jačanja gospodarstva Grada Labina za 2020. godinu sa projekcijom za 2021. i 2022. godinu
 9. Donošenje Socijalnog programa Grada Labina za 2020. godinu sa projekcijom za 2021. i 2022. godinu
 10. Donošenje Programa promicanja kulture Grada Labina za 2020. godinu sa projekcijom za 2021. i 2022. godinu
 11. Donošenje Programa javnih potreba u sportu Grada Labina za 2020. godinu sa projekcijom za 2021. i 2022. godinu
 12. Donošenje Proračuna Grada Labina za 2020. godinu sa projekcijom za 2021. i 2022. godinu
 13. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Labina za 2020. godinu
 14. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstva za rad političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Labina za 2020. godinu
 15. Donošenje Odluke o prihvaćanju Pisma namjere između Općine Piran i Grada Labina radi podnošenja kandidature za Europsku prijestolnicu kulture
 16. Donošenje Plana rada Gradskog vijeća za 2020. godinu.

Prilozi