Pretraživanje

U 2015. novih 400.000 kuna za potpore pocetnicima, subvencioniranje troškova strucnog osposobljavanja i usavršavanja zaposlenika te subvencije za troškove nabave opreme i inventara

Petak, 09. Siječnja 2015. - 10:16

U dvije posljednje godine, Grad Labin je kroz bespovratna sredstva svojim poduzetnicima dodijelio 533.207,00 kuna. U trgovackim društvima ili obrtima kojima su potpore odobrene zaposleno je 250 naših sugradana od cega je 43 novozaposlenih u okviru 30 odobrenih potpora za pocetnike.
U 2014. godini mjere potpore imale su za cilj smanjenje nezaposlenosti u vidu bespovratnih sredstava za pocetnike (novoosnovana trgovacka društva i obrti) te za novozaposlene osobe s podrucja Grada i to za pocetnike najviše do 10.000,00 kuna, odnosno za poduzetnike i obrtnike 850,00 kuna mjesecno za najviše 12 mjeseci i do 3 novozaposlene osobe (izuzev djelatnosti trgovine i djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane).
Nažalost, potonja mjera poradi vremenskog vezivanja i iskljucivosti mjera potpora po drugim osnovama nije polucila ocekivani rezultat.

 

U 2015. novih 400.000 kuna za potpore pocetnicima, subvencioniranje troškova strucnog osposobljavanja i usavršavanja zaposlenika te subvencije za troškove nabave opreme i inventara

 

Kako saznajemo od zamjenika gradonacelnika Zorana Rajkovica u 2015. godini sukladno Programu jacanja gospodarstva Grada Labina, nepovratna sredstva u vidu potpora i subvencija dodijeljivat ce se kroz tri mjere:
1. Potpora za pocetnike registrirane nakon 30.6.2014. i sa najmanje jednom (samo)zaposlenom osobom do 7.000 kn (bez PDV-a) – za troškove nastale u fazi pokretanja gospodarske aktivnosti, odnosno za:  nabavu opreme, alata, inventara i zaštitnih sredstava, uredenje poslovnog prostora, troškova nastale prilikom izrade planova i studija (poslovni plan, marketing plan, investicijska studija, studija utjecaja na okoliš i slicno), ishodenje dokumentacije potrebne za odobravanje poticajnih kredita za poslovanje i drugih poticajnih sredstava (troškovi javnog bilježnika, troškovi procjene vrijednosti nekretnina, troškovi sudskih vještaka, troškovi projektno-tehnološke dokumentacije te ishodenja raznih dozvola), potrebnu izobrazbu uz osnovnu djelatnost, informaticko obrazovanje, te izradu mrežne stranice i vizualnog identiteta. Porez na dodanu vrijednost (PDV) te sve zakonom regulirane pristojbe nisu prihvatljiv trošak.
2. Subvencioniranje troškova strucnog osposobljavanja i usavršavanja zaposlenika poticaj je poduzetnicima na usavršavanje zaposlenika radi postizanja konkurentne prednosti i zadržavanje strucne osposobljenosti zaposlenika. Odnosi se na strucno osposobljavanje i usavršavanje zaposlenika potrebnih za obavljanje osnovne djelatnosti poduzetnika ili na strucno osposobljavanje i usavršavanje zaposlenika koje su zakonom propisane. Subvencije ce se dodjeljivat za troškove formalnog oblika obrazovanja te strucnog osposobljavanja za rad u visini od 50% troškova (bez PDV-a), a najviše 2.500,00 kuna po poduzetniku
3. Subvencije za troškove nabave opreme i inventara u visini od 50% troškova (bez PDV-a), a najviše 5.000,00 kuna po poduzetniku.

 

Ukupna financijska sredstva koja ce biti dodijeljena kroz tri mjere potpora i subvencija u 2015. godini iznose 400.000,00 kuna.
Uvjeti, kriteriji i potrebna dokumentacija za ostvarivanje prava na potpore bit ce objavljeni u Javnom pozivu poduzetnicima za dodjelu potpora i subvencija za razvoj poduzetništva Grada Labina u 2015.

 

Potpore i subvencije po Javnom pozivu poduzetnicima za dodjelu potpora i subvencija za razvoj poduzetništva Grada Labina u 2015. godini dodjeljivat ce se sukladno pravilima sadržanim u Uredbi Komisije EU br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni clanka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju EU na de minimis potpore (Službeni list Europske unije L 352/1).

 

 

ARHIVA MJERA POTPORA IZ 2014. 

ARHIVA MJERA POTPORA IZ 2013.