Pretraživanje

TD Labin 2000 d.o.o: Natječaj za izbor i imenovanje člana uprave – direktora/ice

Utorak, 22. Ožujka 2022. - 0:00

Skupština Trgovačkog društva Labin 2000 d.o.o., Rudarska 1, 52220 Labin, na temelju odredbe članka 9. Odluke o donošenju Izjave o usklađivanju Društva s ograničenom odgovornošću sa Zakonom o trgovačkim društvima, te Odluke o provođenju natječaja za imenovanje člana Uprave – direktora/-ice Labin 2000 d.o.o. od 15. ožujka  2022.. godine, raspisala je natječaj za izbor i imenovanje člana uprave – direktora/ice.

Prijava na natječaj podnosi se u roku od osam dana od dana objave natječaja, u zatvorenoj omotnici, na adresu sjedišta trgovačkog društva LABIN 2000 d.o.o., Rudarska 1, 52220 Labin, uz naznaku: „NATJEČAJ ZA IZBOR DIREKTORA/-ICE – NE OTVARATI“. Danom objave smatra se dan objave u dnevnom listu „Glas Istre“, odnosno 22.03.2022. godine.

Kompletan tekst natječaja nalazi se u privitku.

Prilozi