Pretraživanje

Svecanom sjednicom Gradskog vijeca Grada Labina obilježen Dan Grada Labina

Utorak, 19. Kolovoza 2014. - 8:20

Svecanom sjednicom Gradskog vijeca Grada Labina u subotu, 16. kolovoza u Gradskoj galeriji, svecano je obilježen Dan Grada Labina kojeg slavimo u znak sjecanja na 17. kolovoz 1341. godine, dan kad je donijet prvi Gradski Statut.

Obilježavanje Dana Grada svojom prisutnošcu uvelicali su zastupnik u Europskom parlamentu Ivan Jakovcic, zastupnici u Saboru RH Nansi Tirelli,  Ada Damjanac i Giovanni Sponza, gradonacelnici istarskih gradova, nacelnici labinskih opcina te brojni drugi  uzvanici, kao i laureati ovogodišnjih nagrada Grada Labina.

U prigodnom obracanju gradonacelnik Grada Labina Tulio Demetlika naglasio je da je proteklu godinu obilježilo otvaranje nove suvremene Gradske knjižnice u prostorima nekadašnje Izgradnju nove knjižnice i cijelog kompleksa na Pijacalu, uz Grad Labin, sufinancirali su Istarska županija i Ministarstvo kulture. Posebno veseli što je arhitektonsko rješenje Gradske knjižnice dobitnik prestižne nagrade Vladimir Nazor za najbolje umjetnicko ostvarenje u Republici Hrvatskoj na podrucju arhitekture i urbanizma i Godišnje nagrade „Bernardo Bernardi“.

Osvrcuci se na realizirane projekte kao i one koji su u planu gradonacelnik Tulio Demetlika rekao je:

„Posljednjih smo godina kontinuirano ulagali u objekte školskog i predškolskog odgoja, pa su tako prije dva dana naši najmladi Labinjani i njihovi roditelji dobili najljepši moguci poklon. Investicijom vrijednom 2,5 milijuna kuna dogradene su djecje jaslice sa dva djecja odjeljenja cime se  kapacitet jaslica povecava na ukupno 117 djece."


"Ono što ovaj projekt cini izuzetno posebnim je cinjenica da je za sustav klimatizacije, po prvi puta na našem podrucju, primijenjena tehnologija korištenja energije geotermalnom dizalicom topline. Stoga posebno zahvaljujemo Istarskoj regionalnoj energetskoj agenciji IRENA koja je kroz projekt LEGEND u okviru IPA Programa - Jadranska prekogranicna suradnja sufinancirala projekt sa 400.000,00 kuna. Isticem i važne projekte za koje je u tijeku izrada projektne dokumentacije. To su projekti cjelovite rekonstrukcije zgrade kina koji obuhvaca i prostore Puckog otvorenog ucilišta i glazbene odnosno novoosnovane Osnovne umjetnicke škole Matka Brajše Rašana, projekt rekonstrukcije starih djecjih jaslica na Katurama, Djecjeg vrtica Vinež i projekt cjelovite rekonstrukcije infrastrukture u starogradskoj jezgri sa uredenjem parternih površina. Zajednickim ulaganjem Istarske županije i Grada Labina izvršena je sanacija krova školske sportske dvorane Srednje škole Mate Blažine, a u tijeku je izrada glavnog i izvedbenog projekta za njenu rekonstrukciju i nadogradnju.

Upravo na tom istom obrascu suradnje i partnerstva, kako sa Županijom Istarskom, Vladom RH tako i sa drugim gradovima i opcinama Labinštine, Grad Labin posljednjih je godina prihvatio brojne izazove i ponudio nova projektna rješenja.

Nastavili smo s kapitalnim projektima pa su tako u drugoj polovici 2013. godine u potpunosti izvršeni radovi na rekonstrukciji raskrižja na spoju državne i županijske ceste pred ulazom u naselje Kapelica, a u ovoj raskrižje Kožlje. U suradnji sa Hrvatskim cestama i Županijskom upravom ceste najvecim dijelom riješili smo bolne tocke našeg prometa.

U suradnji Hrvatskih voda, HEP-a i Vodovoda Labin pokrenuta je realizacija ukljucenja izvora Sveti Anton u vodoopskrbni sustav Labinštine sa ciljem osiguranja dodatne kvalitetne vodoopskrbe za potrebe razvoja Labinštine.

Zakonom o održivom gospodarenju otpadom koji je stupio na snagu prošle godine stavljene su velike obveze pred jedinice lokalne samouprave i tvrtke koje se bave gospodarenjem otpadom. Sa zadovoljstvom mogu istaknuti da su Grad Labin i opcine Labinštine u suradnji s komunalnim poduzecem 1. Maj Labin d.o.o. vrlo efikasno pristupili rješavanju postavljenih obveza i sigurno služe za primjer ostalima na podrucju RH. U proteklom razdoblju nabavljena je komunalna oprema, a nedavno smo svjedocili pocetku radova na izgradnji pretovarne stanice na lokaciji odlagališta Cere uz sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku ucinkovitost. Izgradnja pretovarne stanice je iznimno važna u cilju stavljanja u funkciju centralnog odlagališta otpada za Istarsku županiju – Kaštijun. Nastavlja se sa pripremnim radnjama za pocetak radova na izgradnji reciklažnog dvorišta i kompostnih polja takoder na lokaciji Cere.  Sve su to ulaganja preko 20.000.000,00 kuna.

Krajem 2013. godine proveden je postupak javne nabave za nastavak izgradnje infrastrukture u poslovnoj zoni Vinež – II faza.  Radovi su u tijeku i obuhvacaju  izgradnju vodovodne mreže, javne rasvjete i DTK kanalizacije. Kao i ranijih godina, Grad Labin je kandidirao ovaj projekt na natjecaj  Ministarstva poduzetništva i obrta. Sredstva su odobrena u iznosu od 961.957,37 kn (bez PDV-a). U tijeku je priprema za izvodenje radova na izgradnji elektroenergetske mreže.

"Vjerujemo da ce upravo te investicije sa kvalitetnom radnom snagom koju Labin ima i efikasnom gradskom upravom biti razlog ulaganja privatnog sektora u nove proizvodne pogone i otvaranje novih radnih mjesta.

Na svecanoj sjednici dodijeljene su i godišnje nagrade Grada Labina. Nagradu za životno djelo Grada Labina dobio je Mehmed  Džekic za doprinos u integraciji i afirmaciji bošnjacke nacionalne manjine u sveukupni društveni, politicki i kulturni život Grada Labina. Godišnja nagrada Grada Labina pripala je Jedrilicarskom klubu Kvarner Rabac za izniman doprinos promociji i popularizaciji jedrenja na podrucju Labinštine dok su priznanja Grada Labina urucena  Veroniki Ani Novak, profesorici u mirovini, za doprinos na podrucju odgoja i obrazovanja te dr. Heleni Vlacic, voditeljici Ispostave Labin Zavoda za hitnu medicinu Istarske županije, za doprinos u podrucju zdravstva.

Godišnju nagradu Roberto i Daniela Giannini dobio je Karlo Griparic iz Labina, znanstveni novak na Zavodu za automatiku i racunalno inženjerstvo Fakulteta elektrotehnike i racunarstva Sveucilišta u Zagrebu, za projekt „ASSISIbf“ Razvoj bio-hibridnog kolektivnog adaptivnog sustava.

Svecana sjednica Gradskog vijeca Grada Labina  uvelicana je  potpisivanjem Sporazuma o suradnji i prijateljstvu izmedu Opcine Idrija i Grada Labina te je tako obnovljeno prijateljstvo sklopljeno davnih sedamdesetih prošlog stoljeca, a s ciljem jacanja veza koje ce osim na rudarskom nasljedu,  pocivati i na ekonomskim, kulturnim i sportskim temeljima.

U kulturnom dijelu programa nastupali su mladi glazbenici Osnovne glazbene škole Matka Brajše Rašana iz Labina Veronika Pervan i Mate Griparic te ženska vokalna skupina „Gioia filigrana“. Nakon završetka sjednice otvorena je izložbe likovnih radova idrijske umjetnice Sanje Rejc u Narodnom muzeju Labin.

U vecernjim satima održana je Noc Grada Labina uz mnoštvo posjetitelja, a zvijezda veceri bio je rijecki glazbenik Urban i grupa Night Express. Poseban ugodaj noci dala je humanitarna akcija "I ja imam srce" za Centar "Lice Faraguna" kojom se u jednom trenutku nebo popunilo mnoštvom lampiona.