Pretraživanje

Svecanom podjelom diploma obilježen završetak primjene PATHS-RASTEM programa u PŠ Kature

Ponedjeljak, 13. Lipnja 2011. - 7:50

Prošlog tjedna svecano je obilježen kraj višegodišnje primjene PATHS-RASTEM programa u Podrucnoj školi Kature. Ucenicima i uciteljicama je koordinatorica projekta za podrucje Grada Labina, školska psihologinja Hana Šiljan Bembic, urucila prigodne diplome kao prvoj generaciji koja je uspješno završila ovaj program. Tom se prilikom zahvalila svim ucenicima i njihovim roditeljima na sudjelovanju u ovom projektu. Posebno se zahvalila uciteljicama koje su uz puno entuzijazma program provodile u svojim razredima posljednje cetiri školske godine, uciteljici Elidi Stemberga (4.a razred)  i uciteljici Tatjani Blaškovic (4.b razred).

PATHS – RASTEM  je sveobuhvatan program za promicanje emocionalne i socijalne kompetencije i smanjivanja agresije i nasilnih ponašanja u ranoj osnovnoškolskoj dobi. Kod djece promice povecanje samokontrole, bolje razumijevanje osjecaja i emocionalnih stanja, vještine rješavanja problema u meduljudskim odnosima, bolje odnose s vršnjacima te daje poseban naglasak na razvoj samopoštovanja djece. Ovaj inovativni kurikulum za djecu u vrticu i nižim razredima osnovne škole (5 do 12 godina) mogu koristiti odgajatelji, ucitelji i strucni suradnici kao višegodišnji, kontinuirani prevencijski model.

Zadovoljstvo ucenika provedbom PATHS – RASTEM

U Osnovnoj školi „Ivo Lola Ribar" Labin-Podrucnoj školi Kature, te u Osnovnoj školi iz Poreca ovaj se program provodio kao pilot projekt s ciljem utvrdivanja  efikasnosti ovakvog oblika rada s ucenicima te mogucnosti daljnje primjene u drugim školama. Kontrolne grupe (grupe u kojima se nije provodio projekt radi usporedbe rezultata) su  bila dva odjeljenja ucenika iste generacije osnovne škole iz Poreca i dva odjeljenja ucenika OŠ Matije Vlacica iz Labina. Projekt je financiran od strane Istarske županije, Grada Labina i Grada Poreca. Vodio se kao dio suradnje Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveucilišta u Zagrebu i Centra za prevencijska istraživanja Pennsilvania State Sveucilišta iz SAD-a. Dio je šireg, znanstvenog projekta Zajednice koje brinu ciji je nositelj prof.dr.sc. Josipa Bašic.

Ucenici su ovaj program izuzetno pozitivno prihvatili i s užitkom savladavali njegove sadržaje. Evo i nekih ucenickih dojmova o ovom programu: U PATHS-u mi se puno toga svidjelo, a najviše su mi se svidjeli istiniti dogadaji koje nam je uciteljica pricala. Sve mi je bilo dobro i ništa ne bih promijenila.; Meni se u PATHS-u svidalo kad nam je uciteljica citala price i kad smo pricali o problemima; Na PATHS-u mi se najviše svidalo kad smo govorili kako se osjecamo i zašto.; U PATHS-u ne želim ništa promijeniti. Želio bih imati PATHS i u petom razredu.

Primjena PATHS- RASTEM programa ne završava s ovom generacijom. U ovoj je školskoj godini projekt krenuo s eksperimentalnom primjenom u još pet škola Istarske županije te u školama Primorsko-goranske županije i Grada Zagreba s ciljem njegove daljnje validacije i lobiranja za postepeno uvodenje u sve osnovne škole u Republici Hrvatskoj. Za jesen se planira uvodenje ovog programa i u naš labinski vrtic odnosno u dvije odgojno-obrazovne grupe iz centralnog vrtica gdje ce ga primjenjivati njihove odgajateljice i strucni tim.