Pretraživanje

Sutra javno izlaganje prijedloga Urbanističkog plana uređenja Šikuli

Ponedjeljak, 05. Studenog 2018. - 0:00

U utorak, 6. studenog s početkom u 17 sati u Gradskoj knjižnici Labin održat će se Javno izlaganje Prijedloga Urbanističkog plana  uređenja Šikuli.

Javna rasprava u trajanju od 30 dana održava se u razdoblju od 16. listopada 2018. godine do 14. studenog 2018. godine   

Za vrijeme trajanja javne rasprave Prijedlog Plana izložen je na javni uvid  u ulaznom holu upravne zgrade Grada Labina, Titov trg 11, Labin, radnim danom u vremenu od 9:00 do 14:00 sati.

Prijedlog Plana objavljen je i na web stranici Grada Labina (http://www.labin.hr/objava-javne-rasprave-prijedlog-urbanistickog-plana-uredenja-sikuli ) .

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe  na Prijedlog Plana mogu se davati cijelo vrijeme trajanja javne rasprave do zaključno 14. studenog 2018. godine na način utvrđen odredbama članka 100. i 101. Zakona o prostornom uređenju i to:

  • postavljanjem  pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, na koja usmeno odgovaraju osobe koje vode javno izlaganje
  • davanjem prijedloga i primjedbi u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja
  • upućivanjem nositelju izrade pisane prijedloge i primjedbe  neposredno u pisarnicu Grada Labina na adresi Titov trg 11 ili poštom na adresu: Grad Labin, Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i izdavanje akata za gradnju, Titov trg 11, 52220 Labin.

Pisani prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani, bez imena i adrese podnositelja neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o