Pretraživanje

Natječaji za udruge

Zdravlje, socijalna politika i mladi > Udruge > Natječaji za udruge

Grad Labin na temelju Zakona o udrugama („Narodne novine“ 74/15), Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ 26/15) i Pravilnika o financiranju programa i javnih potreba sredstvima proračuna Grada Labina („Službene novine Grada Labina br. 1/16., 2/16. i 14/16.) sufinancira programe i projekte udruga i drugih organizacija civilnog društva. Financiranje programa i projekata provodi se putem javnog natječaja čime se osigurava transparentnost dodjele financijskih sredstava i omogućava dobivanje što većeg broja kvalificiranih prijava, odnosno odabir najkvalitetnijih programa i projekata te se šira javnost obavještava o prioritetnim područjima djelovanja Natječaj  se objavljuje po donošenju Proračuna Grada Labina, čemu prethodi donošenje godišnjeg plana raspisivanja javnih natječaja.

Financijska sredstava, bez objavljivanja javnog natječaja dodjeljuju se izravno samo sukladno članku 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, a u Prilogu teksta nalazi se potrebna dokumentacija.

Sredstva za Hrvatski crveni križ - Gradsko društvo Labin osiguravaju se temeljem članka 30. Zakona o Hrvatskom Crvenom križu (NN 71/10) i članku 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, te iznose 0,7% prihoda poslovanja jedinice lokalne samouprave ostvareni u prethodnoj godini umanjeni za: dodatni udio u porezu na dohodak za decentralizirane funkcije, pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije, vlastite prihode i namjenske prihode.

Sufinanciranje udruga u 2023. godini:

- Kultura - JAVNI NATJEČAJ


Sufinanciranje udruga u 2022. godini:


- Socijalna skrb i zdravstvo -JAVNI NATJEČAJ
- Razvoj civilnog društva- JAVNI NATJEČAJ
- Kultura - JAVNI NATJEČAJ

Sufinanciranje udruga u 2021. godini:

- Socijalna skrb i zdravstvo - JAVNI NATJEČAJ
- Razvoj civilnog društva - JAVNI NATJEČAJ
- Kultura - JAVNI NATJEČAJ
- Razvoj malog gospodarstva - JAVNI NATJEČAJ
- Klubovi studenata Istre - JAVNI NATJEČAJ
- Sportske manifestacije i turniri - JAVNI NATJEČAJ

Sufinanciranje udruga u 2020. godini:

- Socijalna skrb i zdravstvo - JAVNI NATJEČAJ
- Razvoj civilnog društva - JAVNI NATJEČAJ
- Kultura - JAVNI NATJEČAJ
- Razvoj malog gospodarstva - JAVNI NATJEČAJ
- Klubovi studenata Istre - JAVNI NATJEČAJ
- Sportske manifestacije i turniri - JAVNI NATJEČAJ

Sufinanciranje udruga u 2019. godini:

- Socijalna skrb i zdravstvo -JAVNI NATJEČAJ 
- Razvoj civilnog društva - JAVNI NATJEČAJ 
- Kultura - JAVNI NATJEČAJ 
- Razvoj malog gospodarstva -JAVNI NATJEČAJ 
- Sufinanciranje Klubova studenata Istre -JAVNI NATJEČAJ 

Sufinanciranje udruga u 2018. godini:

-
Socijalna skrb i zdravstvo - JAVNI NATJEČAJ  -POPIS ODOBRENIH POTPORA
- Razvoj civilnog društva - JAVNI NATJEČAJ  -POPIS ODOBRENIH POTPORA
- Kultura - JAVNI NATJEČAJ  -POPIS ODOBRENIH POTPORA
- Razvoj malog gospodarstva -JAVNI NATJEČAJ -POPIS ODOBRENIH POTPORA
- Sufinanciranje Klubova studenata Istre - JAVNI NATJEČAJ -POPIS ODOBRENIH POTPORA


Sufinanciranje udruga u 2017. godini:

- Socijalna skrb i zdravstvo - JAVNI NATJEČAJ - POPIS ODOBRENIH POTPORA
- Razvoj civilnog društva - JAVNI NATJEČAJ - POPIS ODOBRENIH POTPORA
- Kultura - JAVNI NATJEČAJ - POPIS ODOBRENIH POTPORA
- Sportske manifestacije i turniri - JAVNI POZIV - POPIS ODOBRENIH POTPORA

Sufinanciranje udruga u 2016. godini:

- Socijalna skrb i zdravstvo - POPIS ODOBRENIH POTPORA
- Razvoj civilnog društva - POPIS ODOBRENIH POTPORA
- Kultura - POPIS ODOBRENIH POTPORA

Prilozi


;