Pretraživanje

Tim za EU fondove

Strategije i projekti > EU fondovi > Tim za EU fondove

Viša stručna suradnica za europske integracije
Dragana Jakovčić, dipl. oec.
Tel. +385 52 866 817     
email: dragana.jakovcic@labin.hr

Viši stručni suradnik za međunarodne projekte
Robert Mohorović, mag. oec.
Tel. + 385 52 866 817
email: robert.mohorovic@labin.hr

Stručni suradnik za međunarodne projekte i energetsku učinkovitost
Davor Čerljenko
Tel. + 385 52 866 817
email: davor.cerljenko@labin.hr


;