Pretraživanje

Strategija održivog razvoja turizma Grada Labina

Grad Labin otvorio je  30. siječnja 2017. godine Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na Prijedlog Strategije održivog razvoja turizma Grada Labina za razdoblje od 2016. do 2020. godine. Savjetovanje se u praksi povodi o nacrtima onih općih akata kojima Grad Labin uređuje pitanja iz svog djelokruga, a čijim se donošenjem ili izmjenama neposredno ostvaruju potrebe građana ili uređuju druga pitanja od interesa za opću dobrobit građana i pravnih osoba na području Grada Labina. Savjetovanje i uključivanje javnosti u postupak donošenja propisa provodi se u svrhu prikupljanja informacija o interesima, stavovima i prijedlozima zainteresirane javnosti vezanim uz određenu javnu politiku s ciljem podizanja razine razumijevanja i prihvaćanja ciljeva politike, ali i uočavanja slabosti i negativnih učinaka javne politike koje treba na vrijeme otkloniti.

Strategija održivog razvoja turizma Grada Labina za razdoblje od 2016. do 2020. godine bila je otvorena za savjetovanje do 28. veljače  2017. godine. Po završetku savjetovanja, svi pristigli doprinosi bit će javno dostupni na internetskoj stranici Grada Labina. Ukoliko ne želite da Vaši osobni podaci budu javno objavljeni, molimo da to jasno istaknete pri slanju obrasca. Anonimni, uvredljivi i irelevantni komentari neće se objaviti. Krajnji je cilj savjetovanja olakšati interakciju s građanima i predstavnicima zainteresirane javnosti u demokratskom procesu te potaknuti aktivnije sudjelovanje građana u javnom životu.

Prilozi


;