Pretraživanje

Strategija kulturno – turističke valorizacije Parka skulptura Dubrova

Grad Labin, kao jedan od partnera u projektu RECOLOR ( Reviving and EnhanCing artwOrks and Landscapes Of the adRiatic /Oživljavanje i unaprjeđenje umjetničkih djela i krajolika na Jadranu), koji se provodi u sklopu Programa prekogranične suradnje Interreg V-A Italija – Hrvatska 2014.-2020., a sufinanciran je sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj, usmjerio je aktivnosti pilot akcije na Park skulptura Dubrova.  Jedan od rezultata tih aktivnosti je izrada Strategije kulturno-turističke valorizacije Parka skulptura Dubrova, a koja je povjerena riječkom Društvu za istraživanje i potporu, čiji stručnjaci imaju višegodišnje iskustvo u radu na području istraživanja u kulturi i turizmu, ali i novim društvenim pojavama poput društvenog poduzetništva, socijalnog uključivanja i održivog razvoja.

Rad na strategiji započeo je početkom 2020. godine te je svoj vrhunac trebao doživjeti tijekom ožujka i travnja, no zbog pojave epidemije koronavirusa rokovi su pomaknuti te je ista prezentirana javnosti u listopadu iste godine. Tijekom tog perioda izrade napravljeno je sveobuhvatno istraživanje postojeće dokumentacije, razgovori s ključnim dionicima, ali i prijedlog brending strategije. Primarna analiza je ona s kulturnog aspekta u kojoj je, između ostalog, utvrđeno postojeće stanje, ali i potrebni koraci koje će dionici i upravitelj Parka morati provesti u narednom desetogodišnjem periodu kako bi adekvatno kulturno valorizirali prostor. S turističkog aspekta, fokus je stavljen na održiv turistički razvoj, prijedlog sadržaja koji se može nuditi posjetiteljima, ali i važnost jasnog definiranja korisnika tih sadržaja.

U izradi Strategije sudjelovao je Grad Labin i njegovi Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i izdavanje akata za gradnju te Upravni odjel za gospodarstvo i EU projekte, turistička zajednica Grada Labina, TZ Svete Nedelje, Općina Sveta Nedelja, Upravni odjel za održivi razvoj IŽ, Upravni odjel za turizam IŽ, Upravni odjel za kulturu i zavičajnost IŽ, Udruga Mediteranski kiparski simpozij i drugi.

Prilozi


;