Pretraživanje

Često postavljana pitanja - stipendije

Kako se mogu prijaviti na Natječaj za stipendije Grada Labina? Koje uvjete moram zadovoljavati?

Kroz dualni model stipendiranja dva su načina da se postane stipendist. 

Prvi način je izravom prijavom na Natječaj za stipendiranje Grada Labina, gdje se dodatno vrednuju deficitarna zanimanja od posebnog javnog interesa te socijalni kriteriji i kriteriji izvrsnosti. Svi uvjeti Natječaja te popis deficitarnih programa i način bodovanja dostupni su na web stranici labin.hr/stipendije

Drugi način je kroz stipendiranje od strane lokalnih gospodarstvenika ili obrtnika, a prvi korak u tome je da kao potencijalni stipendist ispunite on-line upitnik gdje ćete potencijalnim davateljima stipendija iskazati svoj interes i dati osnovne podatke o smjeru školovanja. Više informacija o ovom modelu stipendiranja također je dostupno kroz web stranicu labin.hr/stipendijeZainteresiran sam za stipendiranje od strane poduzetnika. Na koji način se mogu prijaviti - postoji li otvoren natječaj ili neki drugi način prijave?

Najbrži način da se dođe do potencijalnog davatelja stipendije među gospodarstvenicima i obrtnicima je kroz on-line upitnik, u kojem kandidati za stipendije iskazuju svoj interes i daju osnovne podatke o smjeru školovanja. Zainteresirani gospodarstvenici koji su se javili ili iskazali interes za javljanje na Javni poziv Grada Labina, dobit će podatke o zainteresiranim studentima ili učenicima, te među njima imaju mogućnost izabrati svoje buduće stipendiste.Koliki je mjesečni iznos stipendije koji će mi ponuditi gospodarstvenici kroz novi model stipendiranja?

Minimalni mjesečni iznos stipendije kroz model stipendiranja od strane gospodarstvenika je 1500 kn za studente, odnosno 1100 kn za srednjoškolce. Ovaj iznos gospodarstvenici mogu dodatno povećati prema vlastitoj želji, odnosno kako bi dodatno motivirali buduće stipendiste.Kakve su moje obaveze prema tvrtci ili obrtu koji me stipendira dok se školujem / studiram, te kada završim školovanje?

Obaveze za vrijeme školovanja ili studiranja definiraju se međusobnim ugovorom, koji potpisuju stipendist i gospodarstvenik - davatelj stipendije, koji i definira uvjete. Oni mogu biti vezani uz stručnu praksu, ljetni rad ili drugo zaduženje koje je gospodarstvenik namijenio stipendistu, ukoliko za to postoji potreba.

Po završetku školovanja, gospodarstvenik može ponuditi zaposlenje na radno mjesto koje odgovara vašem zvanju i razini stručne spreme, a stipendist ga je dužan prihvatiti te raditi kod gospodarstvenika onoliko vremena koliko je primao stipendiju.

Ukoliko iz određenog razloga obje strane nemaju interes za poslovnom suradnjom, ugovor mogu sporazumno raskinuti bez daljnjih obaveza ili posljedica.Ispunio/la sam upitnik na stranicama Grada. Koji je sljedeći korak i kada mogu očekivati da će me netko kontaktirati?

Po ispunjenju upitnika, vaši će podaci biti dostupni zainteresiranim gospodarstvenicima, a biti ćete kontaktirani od strane njih izravno ili od strane Grada Labina najkasnije do 2. studenog 2021. godine.Moja škola / fakultet se ne nalazi na popisu deficitarnih, mogu li se svejedno prijaviti za gradsku stipendiju?

Za svaku skupinu učenika i studenata, prema Odluci o visini i broju stipendija, određen je broj stipendija koje se dodjeljuju bez obzira na kriterij deficita. Dodatno bodovanje postiže se kroz socijalne kriterije, kriterije izvrsnosti te volontersko iskustvo.

Ukupno bodovanje dostupno je na web stranici labin.hr/stipendije - u dokumentaciji ovogodišnjeg Natječaja.Što ako mi nakon završenog školovanja lokalno poduzeće, obrt ili javna ustanova ne ponudi radno mjesto? Jesam li u riziku od vraćanja stipendije?

Kao stipendist Grada Labina, dužni ste se javljati na natječaje svih ustanova, tvrtki i drugih pravnih osoba u pretežitom javnom vlasništvu na području grada Labina, u roku od 12 mjeseci od dana završetka školovanja, za zvanje koje ste stekli kao stipendist. Ukoliko u tom roku ne bude raspisan niti jedan natječaj od navedenih javnih tijela, nemate više nikakvih obveza prema davatelju stipendije, a Ugovor kojim ste vezani uz navedenu obvezu prestaje važiti.Trenutno sam stipendist Grada Labina, no otvara mi se mogućnost da me stipendira lokalna tvrtka po novom modelu. Što mogu učiniti a da ne riskiram gubitak jedne i druge stipendije?

Nikakvog rizika od gubitka trenutne stipendije nema kod javljanja na nove natječaje, ona prestaje vrijediti tek po potpisu novog ugovora o stipendiranju, s gospodarstvenikom ili Gradom. Javljanjem na natječaj i dalje ostajete stipendist Grada Labina, a ukoliko ostvarite pravo na drugu stipendiju, sami birate hoćete li ju prihvatiti ili zadržati postojeću.Nakon završetka školovanja plan mi je otići raditi u inozemstvo, te se ne želim vezivati uz lokalno poduzeće ili javnu ustanovu. Na koji način mogu do stipendije prema novom modelu?

U ovom slučaju nije moguće ostvariti stipendiju po novom modelu, pošto je on kreiran da stipendira isključivo učenike i studente koji se po završetku studija imaju namjeru zaposliti lokalno.Koji se sve socijalni kriteriji boduju u Natječaju za gradske stipendije?

U Natječaju se boduju sljedeći socijalni kriteriji: podnositelj zahtjeva bez jednog ili oba roditelja (20 bodova); podnositelj zahtjeva iz obitelji u tretmanu Centra za socijalnu skrb (20); oba nezaposlena roditelja podnositelja zahtjeva najmanje 6 mjeseci u tekućoj godini (15); podnositelj zahtjeva iz kućanstva korisnika pomoći za uzdržavanje i obuhvaćen Socijalnim programom Grada Labina (15); podnositelj zahtjeva iz obitelji s troje i više  malodobne djece, odnosno punoljetne ukoliko se redovno školuju i mlađi su od 26 godina, pod uvjetom da su svi članovi istog kućanstva (10); podnositelj zahtjeva iz obitelji čiji članovi ostvaruju pravo na dječji doplatak (5); podnositelja zahtjeva uzdržava samohrani roditelj (5); podnositelj zahtjeva ili član obitelji koji živi u istom kućanstvu s podnositeljem zahtjeva invalid preko 50% (10).Da li mi prijava na Natječaj za stipendije pri programima od posebnog javnog interesa za Grad Labin jamči radno mjesto u nekoj od javnih ustanova ili gradskih tvrtki?

Programi od posebnog javnog interesa i popis deficitarnih zanimanja u javnom sektoru odraz su trenutnih potreba u tom segmentu tržišta rada, kao i potreba u bližoj budućnosti, kroz dvije do četiri godine, kada sadašnji stipendisti budu završavali svoje školovanje. Ovaj vid stipendiranja namijenjen je smjerovima koji će biti potrebni javnim ustanovama i tvrtkama na području Labina, no nisu jamstvo za radno mjesto. U javnim tijelima za svako se slobodno radno mjesto raspisuje javni natječaj, a stipendisti Grada Labina po završetku školovanja dužni su se 12 mjeseci ili do trenutka zaposlenja javljati na spomenute natječaje, sukladno svojem stečenom zvanju i stručnoj spremi.Što ako mi se po završetku školovanja otvori mogućnost boljeg posla u nekoj drugoj tvrtki, ali sam ugovorno vezan uz tvrtku koja me stipendirala?                

U tom slučaju, a sukladno ugovoru o stipendiranju gdje se definiraju odnosi s tvrtkom davateljem stipendije, postoji mogućnost da ćete cjelokupni iznos stipendije morati vratiti u određenom roku, koji je najčešće istovjetan vremenu primanja stipendije. Ukoliko se s tvrtkom koja je davatelj stipendije ugovore drugačiji uvjeti, tada oni vrijede kao konačni.


;