Pretraživanje

Stipendije

Labin danas > Obrazovanje > Stipendije

stipendija12.jpg (10 KB)Pravilnikom o stipendiranju utvrđuju se uvjeti, kriteriji i postupak za dodjelu stipendija učenicima i studentima preddiplomskog, diplomskog i stručnog studija, te s njima izjednačenim studijima, sa područja Grada Labina. Pravo na stipendiju imaju učenici srednjih škola i studenti s prebivalištem na području Grada Labina, ukoliko se redovno školuju/studiraju izvan mjesta prebivališta i ukoliko ne primaju drugu stipendiju. Grad Labin u sustavu stipendiranja 2017. godine ima 15 učenika i 154 studenata. U 2017. godini proračunom je u tu svrhu izdvojeno 1.135.000 HRK. Gradska stipendija iznosi 550,00 HRK mjesečno za učenike, odnosno 750,00, 825,00 i 900,00 HRK mjesečno za studente, ovisno o postignutim uspjesima u protekloj godini.

Ukoliko u tijeku primanja stipendije na kraju obrazovne studijske godine student ostvari prosječnu ocjenu 4,00 – 4,49 utoliko mu se isplaćuje jednokratna nagrada u visini jedne mjesečne stipendije tijekom narednih deset mjeseci. Prosječna ocjena 4,50 – 5,00 nagrađuje se nagradom od dvije mjesečne stipendije tijekom narednih deset mjeseci. Prosječna ocjena 4,80 – 5,00 nagrađuje se jednokratnom isplatom u visini od 700,00 HRK. Učenik s prosječnom ocjenom 4,60 i više nagrađuje se jednom mjesečnom stipendijom. Grad nastoji posebnim poticajima stimulirati studije deficitarnih zanimanja (medicina,  informatika, strojarstvo itd.) što je dosad pokazalo povoljne rezultate pa će se u tom pravcu Pravilnik o stipendiranju i dalje usavršavati. Također, posebno se boduje i volonterstvo. Grad redovito sufinancira rad Kluba studenata Istre u Rijeci, Zagrebu i Trstu, a u granicama materijalnih mogućnosti potpomaže uspješne studente koji sudjeluju u projektima u zemlji i inozemstvu. 


Pravilnik o stipendiranju učenika i studenata Grada Labina.pdf (2.56 MB)
Odluka o bodovanju deficitarnih zanimanja u školskoj-studijskoj godini 2017-2018.pdf (378 KB)
Odluka o visini i broju stipendija u školskoj-studijskoj godini 2017-2018.pdf (718 KB)
Natječaj s prijavom za dodjelu stipendija za 2017-2018.pdf (1.99 MB)
Prijedlog bodovne liste za učenike.pdf (708 KB)
Prijedlog bodovne liste za studente - prva godina.pdf (1004 KB)
Prijedlog bodovne liste za studente - prva godina deficitarni studij.pdf (849 KB)
Prijedlog bodovne liste za studente- druga do šesta godina studija.pdf (1013 KB)
Prijedlog bodovne liste za studente - druga do šesta godina deficitarni studiji.pdf (249 KB)
Odluka o izmjeni odluke o visini i broju stipendija u školskoj-studijskoj godini 2017-2018.pdf (542 KB)
Odluka o bodovnoj listi stipendista - učenici srednjih škola.pdf (278 KB)
Odluka o bodovnoj listi stipendista - studenti I godina deficitarni studiji.pdf (465 KB)
Odluka o bodovnoj listi stipendista - studenti I godina.pdf (401 KB)
Odluka o bodovnoj listi stipendista - studenti II-VI godina deficitarni studiji.pdf (252 KB)
Odluka o bodovnoj listi stipendista - studenti II-VI godina.pdf (442 KB)
Zaključak o dodjeli nagradne stipendije stipendistima za školsku-studijsku god.2016-2017.pdf (1.02 MB)

Arhiva stipendije 2016./2017.

Kontakt osoba
:
Viša referentica za računovodstvo – financijski knjigovođa
Kristina Faraguna
Tel.: +385 52 866 834
e-mail: kristina.faraguna@labin.hr

ZANIMLJIVO
Trazim.jpg (7 KB)
Facebook stranica „Tražim stipendiju“
Na ovoj stranici
možete pronaći sve relevantne obavijesti o raspisanim stipendijama u Republici Hrvatskoj

;