Pretraživanje

SŠMB - ustanova za strukovno obrazovanje s potencijalom i najvećom razinom spremnosti za imenovanje RCK-om (Regionalnim centrom kompetentnosti)

Četvrtak, 21. Lipnja 2018. - 0:00

Ministarstvo znanosti i obrazovanja donijelo je u svibnju Odluku o donošenju Mreže regionalnih centara kompetentnosti za čije je opremanje osiguralo milijardu kuna iz EU fondova. Odlukom je definirano da se za RCK predlažu ustanove za strukovno obrazovanje s izrazitim potencijalom, koji se procjenjuje temeljem definiranih parametara. Nakon provedenog bodovanja Srednja škola Mate Blažine Labin visoko je pozicionirana u obrazovnom (pod)sektoru Elektrotehnike.

Istarska županija kao osnivač odlučila ju je predložiti za RCK uz svesrdnu podršku lokane zajednice i Grada Labina. Tijekom prve polovice lipnja izrađen je Razvojni plan za petogodišnje razdoblje koji se temelji na jačanju suradnje s dionicima gospodarskog sektora, ali i obrazovnim ustanovama, visokim učilištima, institutima, znanstvenim centrima izvrsnosti i međunarodnim centrima, što je potkrijepljeno zaključenim ugovorima o poslovnoj suradnji, te je dostavljen MZO-u do 15. lipnja.

Prema neslužbenim informacijama iznos koji će se bespovratno dodijeliti odabranim Centrima kompetentnosti bit će najviše 30 milijuna kuna, a u slučaju našeg RCK-a ta će se sredstva iskoristit za građevinske radove (rekonstrukciju, obnovu i adaptaciju postojeće školske radionice), za specijaliziranu oprema za rad RCK-a (radionice, laboratoriji, informatička oprema, namještaj itd.) te modernizaciju programa, kao i za unaprjeđenje znanja i vještina zaposlenika (u što će se uključiti partnerska škola Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile iz Pazina).

"Nakon dovršetka postupka ocjenjivanja razvojnih planova Ministarstvo će izraditi završne ljestvice poretka na razini regionalnoga područja i (pod)sektora na način da će se zbrojiti ostvareni bodovi u sklopu postupka procjene potencijala predloženih ustanova za strukovno obrazovanje (bodovi ostvareni u prvome krugu bodovanja) i bodovi ostvareni vrednovanjem kvalitete dostavljenih razvojnih planova. Odlukom o imenovanju regionalnim centrima kompetentnosti proglasit će se ustanove s najvećim potencijalom i najboljim razvojnim planovima uz uvjet da su ostvarile, u pravilu, najmanje 50% od najvećega mogućeg broja bodova u oba kruga bodovanja". (Javni poziv osnivačima za kandidiranje ustanova za strukovno obrazovanje za imenovanje regionalnim centrima kompetentnosti od 17.5.2018.)

Više dodatnih informacija na službenim stranicama SŠMB Labin.

Logo_S_MB_Elektrotehni_ar_elektromehani_ar.jpg (87 KB)