Pretraživanje

Osobe s invaliditetom

Labin danas > Socijalna zaštita > Osobe s invaliditetom

U Labinu djeluje i Udruga osoba sa invaliditetom osnovana 2004. godine. Više informacija potražite na donjoj poveznici:

Udruga osoba s invaliditetom Labin

Osim što obitelji osoba s invaliditetom ostvaruju pravo na subvenciju troškova stanovanja dodatno se planiraju sredstva za prijevoz djece s posebnim potrebama u Dnevni centar za
rehabilitaciju Veruda – Pula, te pomoć u nabavci ortopedskih pomagala.          


Službena stranica Dnevog centra za rehabilitaciju Veruda – Pula


;