Pretraživanje

Djeca i mladi

Labin danas > Socijalna zaštita > Djeca i mladi

koliko-djeca-rastu-620-x-400.jpg (60 KB)Socijalna zaštita djece i mladih uključuje:

  • sufinanciranje hrane za dojenčad i djecu do prve godine života koja se ne mogu prehranjivati majčinim mlijekom i prema preporuci liječnika,
  • puna subvencija troškova boravka djece u jaslicama i dječjem vrtiću,
  • besplatna marenda za djecu u osnovnim školama,
  • subvencija troškova produženog boravka za djecu u nižim razredima osnovne škole,
  • nabavka školskih udžbenika za djecu osnovnih škola,
  • poklon bonovi za nabavku školskog pribora početkom školske godine (za osnovnoškolce 250,00 kn za 1-4 razred, 300,00 kn za 5-8 razred i srednjoškolce-350,00 kn),
  • novčana sredstva za nabavku opreme za novorođenčad osiguravaju se jednokratno za roditelje novorođene djece s prebivalištem u Gradu Labinu na način da roditelj za prvo dijete ima pravo na 1.500,00 kn, za drugo 2.000,00 kn, te za treće ili više 2.500,00 kn.

Kontakt osoba:
Pročelnik
Borjan Batagelj
Tel: +385 52 866 841
E-mail: borjan.batagelj(at)labin.hr


;