Pretraživanje

Socijalna zaštita

Labin danas > Socijalna zaštita

Socijalna skrb predstavlja djelatnost od posebnog interesa za Grad Labin. Njome se osigurava i ostvaruje pomoć za podmirenje osnovnih životnih potreba socijalno ugroženih, nemoćnih i drugih osoba koje one same ili uz pomoć članova obitelji ne mogu zadovoljiti zbog nepovoljnih zdravstvenih, gospodarskih, socijalnih i drugih okolnosti. Ostajući dosljedan sebi, Labin je u proteklim godinama izgradio kvalitetan i prepoznatljiv socijalni program koji godinama pomaže našim građanima u teškim životnim trenucima. Socijalni program Grada Labina provodi se s ciljem dodatne zaštite socijalno najugroženijeg dijela stanovništva (korisnici državne socijalne skrbi, kućanstva bez prihoda ili s niskim prihodima, osobe s invaliditetom, stradalnici Domovinskog rata i članovi njihovih obitelji). Socijalne pomoći u Gradu Labinu pružaju se u većem opsegu od onih utvrđenih Zakonom temeljem posebnih Odluka izvršnog tijela. Program obuhvaća sve dobne skupine, a riječ je o socijalnoj zaštiti obitelji, zaštiti starijih, bolesnih i nemoćnih osoba, socijalnoj zaštiti djece i mladih te socijalnoj zaštiti osoba s invaliditetom. Programom su obuhvaćene i udruge i ustanove u području zdravstva i socijalne skrbi, program prevencije ovisnosti i asocijalnog ponašanja te ostali socijalni programi.

Nadležni upravi odjel u Gradu Labinu je Upravni odjel društvene djelatnosti. Kontakt podatke odjela pogledajte OVDJE.

1_socijalna zastita.jpg (54 KB)Socijalna zaštita obitelji 2_zaštita djece.jpg (55 KB)
Socijalna zaštita djece i mladih
3_stari i nemoćni.jpg (68 KB)Socijalna zaštita starijih, bolesnih i nemoćnih osoba
4_jednakost.jpg (79 KB)Dnevna okupacija osoba s posebnim potrebama 5_osobe s invaliditetom.jpg (53 KB)
Socijalna zaštita osoba s invaliditetom
6_ovisnost.jpg (74 KB)Prevencija ovisnosti i asocijalnog ponašanja
7_udruge.png (74 KB)Programi udruga i ustanova u socijalnoj skrbi
8_ostali programi.jpg (64 KB)Ostali socijalni programi
9_kontakt.jpg (126 KB) Kontakt

Prilozi


;