Pretraživanje

Snimka Gradskog vijeća – radi se o tehničkoj grešci pružatelja usluge

Petak, 05. Travnja 2019. - 0:00

Nastavno na priopćenje oporbenih vijećnika pod naslovom „Uklonjen sadržaj sa videozapisa sjednice vezan za Studiju prihvatnih kapaciteta“ objavljenog 4. travnja u lokalnim medijima, Grad Labin je zatražio službeno objašnjenje od pružatelja usluge snimanja sjednica i usluge internet mreže.

Utvrđeno je kako nema riječi ni o kakvom namjernom prekidanju video snimke već se radi o tehničkoj grešci. Naime, u određenom trenutku došlo je do prekida Internet signala, te je izvršena tkz. „rekonekcija“ koju pružatelj usluge „T-Com“ vrši u pravilu  svaka 24 sata, ili ranije ukoliko se dogodio bilo kakav problem u kvaliteti telefonskih linija.

Iz njihovog izvješća, vidljivo je kako je 26.3. do „rekonekcije“ došlo u 13:09:07 sati, te je vrijeme potrebno za ponovno uspostavljanje veze cca. 3-5 minuta.

„Sve što se dogodilo na sjednici Gradskog vijeća evidentirano je u Zapisniku kao svaki puta do sada. Žao nam je što je došlo do tehničke greške te nije bilo riječi ni o kakvom namjernom prekidanju prijenosa. Kompletna točka dnevnog reda prenosila se i putem Radio Labina. Jedna smo od rijetkih lokalnih zajednica u Hrvatskoj koja prenosi sjednice Gradskog vijeća i putem radio valova i putem streaminga, a nakon toga na mrežnim stranicama Grada Labina građani mogu pogledati Zapisnik, tonski i video snimak svake sjednice.“ – izjavio je gradonačelnik Grada Labina Valter Glavičić

tcomrekonekcija.png (129 KB)