Pretraživanje

Sklopljeni ugovori

OPREMANJE KOMUNALNOM INFRASTRUKTUROM ZONE VIŠESTAMBENIH GRAĐEVINA KATURE (G1, G2 I G3)

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=4427022
https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=4427194

DOM ZA STARIJE OSOBE LABIN
https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=4022886

PRODUŽENJE ULICE SLOBODE U LABINU (NERAZVRSTANA CESTA NC 24)
https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=3791269

IZGRADNJA PARKIRALIŠTA NA SPOJU  JADRANSKE I PLOMINSKE ULICE U RAPCU SA ODVODNJOM OBORINSKIH VODA
https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=3765992

IZGRADNJA PROMETNICE SA PRIPADAJUĆOM INFRASTRUKTUROM U POSLOVNOJ ZONI VINEŽ
https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=3765948

STATIČKA SANACIJA RUDARSKOG TORNJA – ŠOHTA U OKVIRU RUDARSKOG KOMPLEKSA NA PIJACALU U LABINU
https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=2863726

IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA REKONSTRUKCIJU ZGRADE UMJETNIČKE ŠKOLE M.B. RAŠANA LABIN
https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=2829818

IZGRADNJA PARKIRALIŠTA I POTPORNOG ZIDA U RAPCU
https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=2749841

IZOBRAZNO – INFORMATIVNE AKTIVNOSTI O ODRŽIVOM GOSPODARENJU OTPADOM; PROMIDŽBA I VIDLJIVOST PROJEKT „ZELENE NAVIKE ZA ODRŽIVU LABINŠTINU“
https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=2561200

REKONSTRUKCIJA RASKRIŽJA NA ULAZU U RABAC
https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=2245201

IZGRADNJA PROMETNICA UNUTAR NASELJA BREG IVANOVCI SA JAVNOM RASVJETOM I OBORINSKOM ODVODNJOM
https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=2244624

Energetska obnova zgrade Područne škole Kature na adresi Istarska 32, Osnovne škole „Ivo Lola Ribar“, Labin
https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=1921806

Dogradnja zgrade dječjeg vrtića Gloria - Labin:
https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=1450875

Usluge prijevoza učenika Osnovne škole Matije Vlačića Labin i Osnovne škole Ivo Lola Ribar Labin:
https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=1104944

Sportski kompleks Labin - nabava opreme za sportske dvorane:
https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=1031849


Nabava dugoročnog kredita u iznosu od 25.000.000,00 kuna za financiranje rekonstrukcije i dogradnje postojeće sportske dvorane sa pomoćnom dvoranom, pratećim sadržajima i opremom:
https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=729429


Rekonstrukcija i dogradnja postojeće sportske dvorane sa pomoćnom dvoranom i pratećim sadržajima:
https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=744008
 

Izvođenje radova na energetskoj obnovi i rekonstrukciji krova Centar Liče Faraguna Labin:
https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=760420
 

Usluga stručnog nadzora nad rekonstrukcijom i dogradnjom postojeće sportske dvorane sa pomoćnom dvoranom i pratećim sadržajima:
https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=760403


Rekonstrukcija gradskog nogometnog stadiona Labin – atletska staza sa odvodnjom i drenažnim sustavom:
https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=782153


INVESTICIJSKA DOKUMENTACIJA ZA IZGRADNJU DOMA ZA STARIJE OSOBE U LABINU
U Elektroničkom oglasniku javne nabave dana 28. prosinca 2015. godine objavljena je Objava-Obavijest o sklopljenim ugovorima za Investicijsku dokumentaciju za izgradnju doma za starije osobe u Labinu.


USLUGE PRIJEVOZA UČENIKA OSNOVNE ŠKOLE MATIJE VLAČIĆA LABIN I OSNOVNE ŠKOLE „IVO LOLA RIBAR“ LABIN
U Elektroničkom oglasniku javne nabave dana 18. rujna 2015. godine objavljena je Objava-Obavijest o sklopljenim ugovorima za Uslugu prijevoza učenika Osnovne škole Matije Vlačića i Osnovne škole "Ivo Lola Ribar" Labin.


IZRADA GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA ZA DOM ZA STARIJE OSOBE U LABINU
U Elektroničkom oglasniku javne nabave dana 11. lipnja 2015. godine objavljena je Objava-Obavijest o sklopljenim ugovorima za Izradu glavnog i izvedbenog projekta za dom za starije osobe u Labinu.


IZGRADNJA PRVE FAZE JAVNOG PARKIRALIŠTA GIRANDELLA U NASELJU RABAC
U Elektroničkom oglasniku javne nabave dana 05. prosinca 2014. godine objavljena je Obavijest o sklopljenim ugovorima za izgradnju prve faze javnog parkirališta Girandella u naselju Rabac.


ZAMJENA STOLARIJE U OŠ IVO LOLA RIBAR U LABINU - DODATNI RADOVI
U Elektroničkom oglasniku javne nabave dana 16. siječnja 2014. godine objavljena je Obavijest o sklopljenom ugovoru za zamjenu stolarije u OŠ Ivo Lola Ribar u Labinu - dodatni radovi.


DODATNA ISPORUKA I MONTAŽA OPREME ZA NOVU GRADSKU KNJIŽNICU ADRESI RUDARSKA 1, LABIN
U Elektroničkom oglasniku javne nabave dana 8. siječnja 2014. godine objavljena je Obavijest o sklopljenom ugovoru za dodatnu isporuku i montažu opreme za novu gradsku knjižnicu adresi Rudarska 1, Labin.


UREĐENJE PLAŽE I ULAZA U MORE U RAPCU U ZONI MASLINICA ZA OSOBE S INVALIDITETOM I SMANJENE POKRETLJIVOSTI
U Elektroničkom oglasniku javne nabave dana 7. siječnja 2014. godine objavljena je Obavijest o sklopljenom ugovoru za uređenje plaže i ulaza u more u Rapcu u zoni Maslinica za osobe s invaliditetom i smanjene pokretljivosti.


RADOVI NA IZGRADNJI INFRASTRUKTURE U POSLOVNOJ (PODUZETNIČKOJ) ZONI VINEŽ – II FAZA
U Elektroničkom oglasniku javne nabave dana 19. prosinca 2013. godine objavljena je Obavijest o sklopljenom ugovoru za radove na izgradnji infrastrukture u poslovnoj (poduzetničkoj) zoni Vinež – II faza.


PRENAMJENA DIJELA POSLOVNOG PROSTORA U PRIZEMLJU STAMBENO – POSLOVNE GRAĐEVINE NA K.Č. 1789 K.O. NOVI LABIN U DVA STANA, NA ADRESI VINEŽ 108
U Elektroničkom oglasniku javne nabave dana 22. listopada 2013. godine objavljena je Obavijest o sklopljenom ugovoru za prenamjenu dijela poslovnog prostora u prizemlju stambeno – poslovne građevine na k.č. 1789 k.o. Novi Labin u dva stana, na adresi Vinež 108.


NABAVA, ISPORUKA I MONTAŽA VIDEO NADZORA I ZAŠTITE OD KRAĐE U PROSTORIJAMA NOVE GRADSKE KNJIŽNICE U LABINU,RUDARSKA 1
U Elektroničkom oglasniku javne nabave dana 22. listopada 2013. godine objavljena je Obavijest o sklopljenom ugovoru za nabavu, isporuku i montažu video nadzora i zaštite od krađe u prostorijama nove Gradske knjižnice u Labinu,Rudarska 1.


NABAVA, ISPORUKA I MONTAŽA VODENE ZAVJESE SA PRIPADAJUĆOM OPREMOM U PROSTORU „MEMORIJE RUDARU“ NA ULAZNOM DIJELU U GRADSKU KNJIŽNICU U LABINU,RUDARSKA 1
U Elektroničkom oglasniku javne nabave dana 22. listopada 2013. godine objavljena je Obavijest o sklopljenom ugovoru za nabavu, isporuku i montažu vodene zavjese sa pripadajućom opremom u prostoru „memorije rudaru“ na ulaznom dijelu u Gradsku knjižnicu u Labinu, Rudarska 1.


DOGRADNJA DJEČJIH JASLICA U LABINU
U Elektroničkom oglasniku javne nabave dana 28. kolovoza 2013. godine objavljena je Obavijest o sklopljenom ugovoru za Dogradnju dječjih jaslica u Labinu.


OBORINSKA KANALIZACIJA U POSLOVNOJ ZONI VINEŽ - II FAZA - DODATNI RADOVI
U Elektroničkom oglasniku javne nabave dana 28. kolovoza 2013. godine objavljena je Obavijest o sklopljenom ugovoru za Oborinsku kanalizaciju u Poslovnoj zoni Vinež - II faza - dodatni radovi.


ZAMJENA DIJELA STOLARIJE U OŠ IVE LOLE RIBARA U LABINU
U Elektroničkom oglasniku javne nabave dana 23. kolovoza 2013. godine objavljena je Obavijest o sklopljenom ugovoru za Zamjenu dijela stolarije u Osnovne škola "Ivo Lola Ribar" u Labinu.


ZAVRŠNA FAZA REKONSTRUKCIJE CESTE LABIN-GROBLJE KOJA OBUHVAĆA ZAVRŠETAK RADOVA NA IZGRADNJI PARKIRALIŠTA OZNAKE P2
U Elektroničkom oglasniku javne nabave dana 16. svibnja 2013. godine objavljena je Obavijest o sklopljenom ugovoru za Završnu fazu rekonstrukcije ceste Labin-groblje koja obuhvaća završetak radova na izgradnji parkirališta oznake P2.


USLUGA AKTIVNOG ODRŽAVANJA (STATUS: PREMIUM ODRŽAVANJE) RAČUNALNIH PROGRAMA IZ SPI SUSTAVA KOJI SE KORISTE U GRADSKOJ UPRAVI GRADA LABINA
U Elektroničkom oglasniku javne nabave dana 19. travnja 2013. godine objavljena je Obavijest o sklopljenom ugovoru za Uslugu aktivnog održavanja (status: premium održavanje) računalnih programa iz SPI sustava koji se koriste u gradskoj upravi Grada Labina.

 
PRENAMJENA DIJELA DIJELA POSLOVNOG PROSTORA U PRIZEMLJU STAMBENO - POSLOVNE GRAĐEVINE NA K.Č. 1789 K.O. NOVI LABIN U STAN
U Elektroničkom oglasniku javne nabave dana 17. prosinca 2012. godine objavljena je Obavijest o sklopljenom ugovoru za izvođenje radova na prenamjeni poslovnog prostora u prizemlju stambeno - poslovne zgrade na k.č. 1789 k.o. Novi Labin u stan.


DODATNI RADOVI NA DIJELU ZAMJENE STOLARIJE U OŠ IVO LOLA RIBAR
U Elektroničkom oglasniku javne nabave dana 5. rujna 2011. godine objavljen je Poziv na nadmetanje za Dodatne radove na dijelu zamjene stolarije u OŠ Ivo Lola Ribar Labin.

 
DODATNI RADOVI NA SANACIJI CRKVE SV. MARIJE MAGDALENE U LABINU
U Elektroničkom oglasniku javne nabave dana 22. kolovoza 2011. godine objavljena je Obavijest o početku postupka javne nabave za Dodatne radove na sanaciji crkve Sv. Marije Magdalene u Labinu - radovi na statičkoj stabilizaciji objekta.

 
NABAVA OPSKRBE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM
U Elektroničkom oglasniku javne nabave dana 5. srpnja 2011. godine objavljen je Poziv na nadmetanje za Nabavu opskrbe električnom energijom.

 
IZMJEŠTANJE POSTOJEĆEG VODOVODNOG CJEVOVODA-Poslovna zona Vinež 2. faza
U Elektroničkom oglasniku javne nabave dana 5. svibnja  2011. godine objavljen je Poziv na nadmetanje za Izmještanje postojećeg vodovodnog cjevoda-Poslovna zona Vinež 2. faza.


ZAMJENA STOLARIJE U OSNOVNOJ ŠKOLI "IVO LOLA RIBAR" LABIN
U Elektroničkom oglasniku javne nabave dana 5. svibnja 2011. godine objavljen je Poziv za nadmetanje za zamjenu stolarije u Osnovnoj školi "Ivo Lola Ribar" Labin

 
REKONSTRUKCIJA CESTE LABIN - GROBLJE (III FAZA)
U Elektroničkom oglasniku javne nabave dana 28. veljače 2011. godine objavljen je Poziv na nadmetanje za rekonstrukciju ceste Labin - groblje (III faza) koja obuhvaća rekonstrukciju raskrižja u kružno raskrižje sa prilaznim cestama , javnom rasvjetom i oborinskom odvodnjom i izradom zemljanih radova za platoe budućih parkirališta za automobile i autobuse.

 
UREĐENJE ŠETNICE U RAPCU - ZAMJENA OGRADE OD RIVE DO KOMPLEKSA MASLINICA  
U Elektroničkom oglasniku javne nabave dana 21. veljače 2011. godine objavljen je Poziv na nadmetanje za uređenje šetnice u Rapcu - zamjena ograde od Rive do kompleksa Maslinica. 

 
ASFALTIRANJE PROMETNICA U POSLOVNOJ ZONI VINEŽ 
U Elektroničkom oglasniku javne nabave dana 01. prosinca 2010. godine objavljen je Poziv na nadmetanje za asfaltiranje prometnica u Poslovnoj zoni Vinež.


IZGRADNJA PROMETNICA U POSLOVNOJ ZONI VINEŽ II.- I FAZA
U Elektroničkom oglasniku javne nabave dana 29. rujna 2010. godine objavljen je Poziv za izgradnju prometnica u poslovnoj zoni Vinež II.-I faza.

 
IDEJNO URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKO RJEŠENJE ZGRADE DOMA ZA STARIJE OSOBE I JAVNOG PARKA U LABINU
U Elektroničkom oglasniku javne nabave dana 03. kolovoza 2010. godine objavljen je Poziv za izradu Idejnog urbanističko - arhitektonskog rješenja zgrade Doma za starije osobe i javnog parka u Labinu.

 
STRUČNI NADZOR ZA RADOVE NA REKONSTRUKCIJI I PRENAMJENI POSLOVNOG PROSTORA NA PIJACALU U GRADSKU KNJIŽNICU
U Elektroničkom oglasniku javne nabave dana 27. srpnja 2010. godine objavljen je Poziv za Stručni nadzor za radove na rekonstrukciji i prenamjeni poslovnog prostora na Pijacalu u gradsku knjižnicu – II.dio sa uređenjem pripadajućih vanjskih površina Pijacala (parterne površine, odvodnja i javna rasvjeta).

 
PRIJEVOZ UČENIKA OSNOVNE ŠKOLE MATIJE VLAČIĆA
U Elektroničkom oglasniku javne nabave dana 24. lipnja 2010. godine objavljen je Poziv za nadmetanje za prijevoz učenika Osnovne škole Matije Vlačića.

 
PRIJEVOZ UČENIKA OSNOVNE ŠKOLE "IVO LOLA RIBAR"
U Elektroničkom oglasniku javne nabave dana 24. lipnja 2010. godine objavljen je Poziv za nadmetanje za prijevoz učenika Osnovne škole "Ivo Lola Ribar".

 
SANACIJA FASADE O.Š. "MATIJE VLAČIĆA"LABIN I SPORTSKE DVORANE
U Elektroničkom oglasniku javne nabave dana 04. lipnja 2010. godine objavljen je Poziv za nadmetanje za radove na Sanaciji fasade Osnovne škole "Matije Vlačića" Labin i sportske dvorane.

 
INSTALACIJA SOLARNIH KOLEKTORA ZA PRIPREMU TPV U ZGRADI DJEČJEG VRTIĆA "PJERINA VERBANAC"LABIN
U Elektroničkom oglasniku javne nabave dana 19. svibnja 2010. godine objavljen je Poziv na nadmetanje za instalaciju solarnih kolektora za pripremu TPV u zgradi dječjeg vrtića "Pjerina Verbanac" Labin.

 
RADOVI NA REKONSTRUKCIJI I PRENAMJENI POSLOVNOG PROSTORA NA PIJACALU U GRADSKU KNJIŽNICU - II. DIO SA UREĐENJEM PRIPADAJUĆIH VANJSKIH POVRŠINA PIJACALA
U Elektroničkom oglasniku javne nabave dana 28. travnja 2010. godine objavljen je Poziv za nadmetanje za radove na rekonstrukciji i prenamjeni poslovnog prostora na Pijacalu u gradsku knjižnicu – II.dio sa uređenjem pripadajućih vanjskih površina Pijacala (parterne površine, odvodnja i javna rasvjeta).

 
IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA LABINA I PRESIKE
U Elektroničkom oglasniku javne nabave  dana 26. ožujka  2010. godine objavljen je Poziv na nadmetanje za uslugu izrade izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Labina i Presike („Službene novine Grada Labina“ broj 17/07.).

 
RADOVI NA REKONSTRUKCIJI RASKRIŽJA ULICE KARLA KRANJCA I ULICE ZELENICE SA IZGRADNJOM PARKIRALIŠTA
U Elektroničkom oglasniku javne nabave  dana 26. ožujka  2010. godine objavljen je Poziv na nadmetanje za radove na rekonstrukciji raskrižja Ulice Karla Kranjca i Ulice Zelenice sa izgradnjom  parkirališta.

 
NABAVA NOVČANOG KREDITA
U Elektroničkom oglasniku javne nabave  dana 28. siječnja 2010. godine objavljen je Poziv na nadmetanje za nabavu novčanog kredita u iznosu od 6.000.000,00 kn za financiranje izgradnje komunalne infrastrukture u poduzetničkoj zoni "Pijacal", te za rekonstrukciju i prenamjenu dijela građevina rudarskog kompleksa "Pijacal" u Multimedijalni kulturni centar - Gradsku knjižnicu.

 
DODATNI RADOVI NA PRVOM DIJELU REKONSTRUKCIJE I PRENAMJENE POSLOVNOG PROSTORA NA PIJACALU U GRADSKU KNJIŽNICU
U Elektroničkom oglasniku javne nabave dana 28. listopada 2009. godine objavljena je obavijest o početku  postupka javne nabave za dodatne radove na prvom dijelu rekonstrukcije i prenamjene poslovnog prostora na Pijacalu u gradsku knjižnicu.

 
NABAVA ROBE – PVC POSUDE ZA KOMUNALNI OTPAD NA PODRUČJU GRADA LABINA
U Elektroničkom oglasniku javne nabave dana 04. studenog 2009. godine objavljen je poziv na nadmetanje za nabavu PVC posuda za komunalni otpad na području Grada Labina.

 
RADOVI NA POSTAVLJANJU GRIJANJA I HLAĐENJA I KONTROLU VLAŽNOSTI U GRADSKOJ GALERIJI U LABINU (PONOVNI POSTUPAK)
U Elektroničkom oglasniku javne nabave dana 14. listopada 2009. godine objavljen je poziv na nadmetanje za radove na postavljanju grijanja i hlađenja i kontrolu vlažnosti u Gradskoj galeriji u Labinu.


USLUGA IZRADE GLAVNOG PROJEKTA ZA REKONSTRUKCIJU RASKRIŽJA KOD GRADSKOG GROBLJA U LABINU SA PRIPADAJUĆOM INFRASTRUKTUROM
U Elektroničkom oglasniku javne nabave dana 28. rujna  2009. godine objavljen je poziv na nadmetanje za uslugu izrade glavnog projekta za rekonstrukciju raskrižja kod gradskog groblja u Labinu sa pripadajućom infrastrukturom.

 
RADOVI NA IZGRADNJI NERAZVRSTANE CESTE U NASELJU RIPENDA KOSI (ZASEOK MALI KOSI) – I FAZA
U Elektroničkom oglasniku javne nabave dana 29. rujna  2009. godine objavljen je poziv na nadmetanje za radove na izgradnji nerazvrstane ceste u naselju Ripenda Kosi (zaseok Mali Kosi) – I faza.

 
DODATNI RADOVI NA ZAMJENI STOLARIJE U OŠ MATIJE  VLAČIĆA U LABINU
U Elektroničkom oglasniku javne nabave dana 28. rujna  2009. godine objavljena je obavijest o početku postupka javne nabave  za dodatne radove na zamjeni stolarije u OŠ Matije  Vlačića u Labinu.

 
USLUGA LJETNOG JAVNOG PRIJEVOZA GRAĐANA
U Elektroničkom oglasniku javne nabave dana 15. lipnja  2009. godine objavljen je poziv na nadmetanje za uslugu ljetnog javnog prijevoza građana.

 
RADOVI NA ZAMJENI STOLARIJE U OŠ MATIJE  VLAČIĆA U LABINU
U Elektroničkom oglasniku javne nabave dana 14. svibnja  2009. godine objavljen  je poziv na nadmetanje  za radove na zamjeni stolarije u OŠ Matije  Vlačića u Labinu.

 
USLUGA IZRADE IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA ZA VIŠESTAMBENE GRAĐEVINE U ZONI KATURE U LABINU
U Elektroničkom oglasniku javne nabave dana 30. travnja  2009. godine objavljen je poziv na nadmetanje  za uslugu  izrade  idejnog, glavnog i izvedbenog projekta za višestambene građevine u zoni Kature u Labinu.

 
RADOVI NA SANACIJI FASADE OŠ IVO LOLA RIBAR U LABINU – PODRUČNA ŠKOLA VINEŽ
U Elektroničkom oglasniku javne nabave dana 29. travnja  2009. godine objavljen je poziv na nadmetanje  za radove na sanaciji fasade OŠ Ivo Lola Ribar u Labinu – Područna škola Vinež.

 
USLUGA IZRADE IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA LABINA
U Elektroničkom oglasniku javne nabave dana 02. travnja  2009. godine objavljena je obavijest o početku postupka javne nabave za uslugu izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Labina.

 
USLUGA IZRADE  IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA ZA KOMUNALNU I DRUGU INFRASTRUJTURU UNUTAR POSLOVNE ZONE VINEŽ – II FAZA
U Elektroničkom oglasniku javne nabave dana 23. veljače  2009. godine objavljen je poziv na nadmetanje za uslugu izrade idejnog, glavnog i izvedbenog projekta za komunalnu i drugu infrastrujturu unutar Poslovne zone Vinež – II faza

 
RADOVI NA ZAMJENI OGRADE DJEČJEG VRTIĆA PJERINE VERBANAC U LABINU
U Elektroničkom oglasniku javne nabave dana 17. veljače  2009. godine objavljen je poziv na nadmetanje za radove   na zamjeni ograde Dječjeg vrtića Pjerine Verbanac u Labinu.

 
NABAVA NOVČANOG KREDITA
U Elektroničkom oglasniku javne nabave dana 02. veljače  2009. godine objavljen je poziv na nadmetanje za nabavu novčanog kredita .


;