Pretraživanje

Seminar o mogucnostima financiranja projekata iz fondova EU

Srijeda, 21. Studenog 2012. - 12:54

U Velikoj vijecnici Grada Labina održan je seminar u organizaciji Grad Labina na temu  „Mogucnosti financiranja projekata iz fondova EU“. Seminar je održan u suradnji sa tvrtkom EU Projekti  iz Zagreba, koji je privukao 70 zainteresiranih Labinjana.

Voditeljica seminara, Ariana Vela, kroz održano predavanje i prezentaciju, prenijela je  dio svog bogatog iskustva u pružanju podrške poduzetnicima pri korištenju EU fondova. Obradeni su trenutno otvoreni natjecaji, programi vezani uz istraživanje i razvoj; nacini korištenja EU fondova za poduzetnike; natjecaji javne nabave na projektima EU, strukturni fondovi . Predstavljeni su primjeri projekata financirani iz Instrumenta za pretpristupnu pomoc -   IPA, te primjeri projekata financiranih iz strukturnih fondova u Sloveniji.

Svrha organizacije seminara bila je što bolje informirati obrtnike i poduzetnike, te sve zainteresirane gradane o mogucnostima financiranja kroz postojece fondove, te o mogucnostima financiranja koje ce im se pružiti putem strukturnih fondova nakon ulaska Hrvatske u Europsku uniju, a izvrsna posjecenost predavanja  dokaz je sve vece osviještenosti  poslovnih subjekata i gradana o potrebi dugorocnog planiranja kako bi se što bolje povukla sredstva iz fondova EU.

Vjerujemo kako ce ovaj seminar, odnosno svi buduci koje planiramo organizirati za zainteresirane polaznike, biti iznimno korisni za realizaciju njihovih projektnih ideja korištenjem bespovratnih sredstava EU.