Pretraživanje

Sazvana 12. redovna sjednica Gradskog vijeca Grada Labina

Petak, 10. Listopada 2014. - 7:58

Na temelju clanka 34. Statuta Grada Labina („Službene novine Grada Labina“, broj 9/09. i 9/10. – lektoriran tekst), sazivana je 12. redovnu sjednicu Gradskog vijeca Grada Labina, koja ce se održati u srijedu, 15. listopada 2014. godine u 18,00 sati, u prostorijama Grada Labina, Velika vijecnica, Labin, Titov trg 11.

 


Prilozi