Pretraživanje

Savjetovanje s građanima

Labin danas > Savjetovanje s građanima

ŠTO JE SAVJETOVANJE S ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

Jedna od temeljnih poluga suvremene demokracije je razvijeno civilno društvo koje se, između ostalog, ostvaruje u otvorenom dijalogu, suradnji, pa i partnerstvu građana, organizacija civilnog društva, odnosno općenito zainteresirane javnosti s javnim i državnim institucijama. Svrha savjetovanja i uključivanja svih sudionika je prikupljane informacija o njihovim interesima, stavovima i prijedlozima vezanim za određenu javnu politiku, kako bi se podigla razina razumijevanja i prihvaćanja ciljeva politike, ali i radi uočavanja neuočenih slabosti i negativnih učinaka javne politike koje treba na vrijeme otkloniti. Predstavnicima zainteresirane javnosti, organizacijama civilnog društva, nevladinim neprofitnim organizacijama savjetovanje predstavlja priliku da svojim znanjem, iskustvom i stručnošću utječu na javnu politiku u ime skupina i interesa koje zastupaju. Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 21. studenoga 2009. godine prihvatila Kodeks savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata. Usvajanjem Kodeksa Republika Hrvatska pridružuje se skupini razvijenih europskih demokracija koje su uspostavile jasne standarde i mjere savjetovanja državnih tijela sa zainteresiranom javnošću u postupcima kreiranja novih zakona, drugih propisa i akata.

KOJI SE AKTI STAVLJAJU NA SAVJETOVANJE S ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću provodi se o nacrtima onih općih akata kojima Grad Labin uređuje pitanja iz svog djelokruga, a čijim se donošenjem ili izmjenama neposredno ostvaruju potrebe građana ili uređuju druga pitanja od interesa za opću dobrobit građana i pravnih osoba na području Grada Labina. Savjetovanje i uključivanje javnosti u postupak donošenja propisa provodi se u svrhu prikupljanja informacija o interesima, stavovima i prijedlozima zainteresirane javnosti vezanim uz određenu javnu politiku s ciljem podizanja razine razumijevanja i prihvaćanja ciljeva politike, ali i uočavanja slabosti i negativnih učinaka javne politike koje treba na vrijeme otkloniti. Krajnji je cilj olakšati interakciju s građanima i predstavnicima zainteresirane javnosti u demokratskom procesu te potaknuti aktivnije sudjelovanje građana u javnom životu.

KAKO SE UKLJUČITI

Svoje prijedloge, mišljenja i primjedbe na konkretne nacrte za koje su savjetovanja otvorena svaki građanin može uputiti putem obrasca koji je dostupan uz pojedini nacrt dokumenta. Ispunjene obrasce pošaljite e-poštom na adresu jasmina.mr@labin.hr.

savjetovanje1.png (8 KB)
Otvorena savjetovanja
savjetovanje2.jpg (92 KB)
Završena savjetovanja
Kontakt:
v.d. Pročelnica Upravnog odjela za poslove Gradonačelnika, Gradskog vijeća i opće poslove
Loreta Blašković
Tel. +385 52 866 812
email:loreta.blaskovic@labin.hr

Prilozi


;