Pretraživanje

Sastav Gradskog vijeća

Građani i gradska uprava > Gradsko vijeće > Sastav Gradskog vijeća

  Predsjednik Gradskog vijeća
Eni Modrušan (IDS-HSU-HNS)
Tel: +385 52 866 800
E-mail:eni.modrusan52@gmail.com  Vijećnica
Neel Blaes Rocco (SDP)
Tel: +385 52 866 800
E-mail: neel.rocco@gmail.com  Vijećnik
Nenad Boršić (HDZ)
Tel: +385 52 866 800
E-mail: nenad.borsic@inet.hr


  Vijećnik
Paolo Brezac (IDS-HSU-HNS)
Tel: +385 52 866 800
E-mail: paolo.brezac@gmail.com  Vijećnik
Željko Ernečić (SDP)
Tel: +385 52 866 800
E-mail: zeljko@aplika.hr  Vijećnica
Renata Kiršić (IDS-HSU-HNS)
Tel: +385 52 866 800
E-mail: rkirsic@gmail.com  Vijećnik
Đulijano Kos (IDS-HSU-HNS)
Tel: +385 52 866 800
E-mail:kdulijano@gmail.com  Vijećnik
Darko Martinović (KLGB nositelj: Silvano Vlačić)
Tel: +385 52 866 800
E-mail:  Vijećnik
Ervin Mešanović (IDS-HSU-HNS)
Tel: +385 52 866 800
E-mail: ervin.mesanovic1986@gmail.com  Vijećnica
Alda Miletić  (IDS-HNS-HSU)
Tel: +385 52 866 800
E-mail: alda.miletic@optinet.hr  Vijećnik
Dean Milevoj (IDS-HNS-HNS)
Tel: +385 52 866 800
E-mail:dean.milevoj@gmail.com
  Vijećnik
Daniel Mohorović (SDP)
Tel: +385 52 866 800
E-mail: mohorovicdaniel@yahoo.com
  Vijećnica
Tanja Pejić (KLGB nositelj: Silvano Vlačić)
Tel:+385 52 866 800
E-mail: tanja.pejic@hotmail.com


  Vijećnik
Ivan Peršić (IDS-HNS-HSU)
Tel:+385 52 866 800
E-mail: ivanpersic2@gmail.com
  Vijećnica
Jasminka Radolović (KLGB nositelj: Nevina Miškulin)
Tel: +385 52 866 800
E-mail: jasminka.radolovic@lafargeholcim.com


  Vijećnica
Vesna Šćira Knapić  (IDS-HNS-HSU)
Tel: +385 52 866 800
E-mail:vsknapic@gmail.com
  Vijećnik
Silvano Vlačić  (KLGB nositelj: Silvano Vlačić)
Tel: +385 52 852 700
Fax: + 385 52 852 272
E-mail: silvano.vlacic@pu.t-com.hr;