Pretraživanje

Sastav Gradskog vijeća

Građani i gradska uprava > Gradsko vijeće > Sastav Gradskog vijeća

Vije¦çnici-7.jpg (134 KB) Predsjednica
Eni Modrušan (IDS-HSU-HNS)
Tel: +385 52 866 800
E-mail: predsjednica.vijeca(at)labin.hr
Vije¦çnici-11.jpg (6.72 MB) Potpredsjednik
Željko Ernečić (SDP)
Tel: +385 52 866 800
E-mail: zeljko(at)aplika.hr
Vije¦çnici-9.jpg (7.39 MB) Potpredsjednica
Alda Miletić (IDS - HNS - HSU)
Tel: +385 52 866 800
E-mail: alda.miletic(at)optinet.hr


alenka verbanac122.jpg (83 KB) Vijećnica
Alenka Verbanac (IDS-HSU-HNS)
Tel: +385 52 866 800
E-mail: alenka.verbanac555(at)gmail.com GL-1 - Copy.JPG (170 KB) Vijećnica
Neel Blaes Rocco (SDP)
Tel: +385 52 866 800
E-mail: neel.rocco(at)gmail.com
Vije¦çnici-5.jpg (10.07 MB) Vijećnica
Renata Kiršić (IDS-HSU-HNS)
Tel: +385 52 866 800
E-mail: rkirsic(at)gmail.comVije¦çnici-1.jpg (6.93 MB) Vijećnik
Đulijano Kos (IDS-HSU-HNS)
Tel: +385 52 866 800
E-mail: kdulijano(at)gmail.com GL-2 - Copy.JPG (229 KB) Vijećnik
Darko Martinović (KLGB nositelj: Silvano Vlačić)
Tel: +385 52 866 800
E-mail: darkomartinovic2(at)gmail.com
Vije¦çnici-3.jpg (7.45 MB) Vijećnik
Ervin Mešanović (IDS-HSU-HNS)
Tel: +385 52 866 800
E-mail: ervin.mesanovic1986(at)gmail.comVije¦çnici-8.jpg (6.84 MB) Vijećnik
Nenad Boršić  (HDZ)
Tel: +385 52 866 800
E-mail: nenad.borsic(at)inet.hrVije¦çnici-2.jpg (7.86 MB) Vijećnik
Dean Milevoj (IDS-HNS-HNS)
Tel: +385 52 866 800
E-mail: dean.milevoj(at)gmail.com
Vije¦çnici-10.jpg (5.90 MB) Vijećnik
Daniel Mohorović (SDP)
Tel: +385 52 866 800
E-mail: mohorovicdaniel(at)yahoo.com
Vije¦çnici-13.jpg (6.79 MB) Vijećnica
Tanja Pejić (KLGB nositelj: Silvano Vlačić)
Tel:+385 52 866 800
E-mail: tanja.pejic(at)hotmail.com


Vije¦çnici-6.jpg (7.60 MB) Vijećnik
Ivan Peršić (IDS-HNS-HSU)
Tel:+385 52 866 800
E-mail: ivanpersic2(at)gmail.com
Nevina-1.jpg (3.31 MB) Vijećnica
Nevina Miškulin (KLGB nositelj: Nevina Miškulin)
Tel: +385 52 866 800
E-mail: nevina.vijece(at)gmail.com


Vije¦çnici-15.jpg (8.18 MB) Vijećnica
Vesna Šćira Knapić  (IDS-HNS-HSU)
Tel: +385 52 866 800
E-mail: vsknapic(at)gmail.com
Vije¦çnici-14.jpg (8.88 MB) Vijećnik
Silvano Vlačić  (KLGB nositelj: Silvano Vlačić)
Tel: +385 52 852 700
Fax: + 385 52 852 272
E-mail: silvano.vlacic(at)pu.t-com.hr;