Pretraživanje

Rok za podnošenje porezne prijave 29. veljace, olakšica više nema

Četvrtak, 16. Veljače 2012. - 11:44

Porezni obveznici u Hrvatskoj mogu do 29. veljace predavati godišnje prijave poreza na dohodak za 2011. godinu, a kako gradani više ne mogu prijavljivati porezne olakšice za uplacene premije osiguranja, zdravstvene usluge i stambene potrebe, Ministarstvo financija ocekuje manje prijava nego prošlih godina.

Naime, prema izmjenama Zakona o porezu na dohodak ukinute su porezne olakšice u iznosu do 12.000 kuna godišnje za uplacene premije životnog osiguranja s obilježjem štednje, dobrovoljnog mirovinskog osiguranja, dopunskog i dodatnog zdravstvenog osiguranja, stvarne troškove zdravstvenih usluga te stambene potrebe.

Buduci da je taj zakon stupio na snagu 1. srpnja 2010. godine, porezni obveznici mogli su još lani umanjiti dohodak ostvaren u 2010. za navedene olakšice do ukupno 6.000 kuna, za uplate obavljene do 30. lipnja 2010. Ove godine ostaju bez te mogucnosti.

Godišnju prijavu poreza na dohodak obvezan je podnijeti obveznik s placom ili mirovinu kod dva ili više poslodavca istodobno te onaj koji je ostvario dohodak od samostalne djelatnosti. Pored njih, postoje još neke, manje zastupljene kategorije.

 

Bez obveze prijave poreza

Obveza prijave poreza ne odnosi se na gradane koji primaju placu ili mirovinu samo kod jednog tuzemnog poslodavca ili više tuzemnih poslodavaca odnosno isplatitelja primitka od nesamostalnog rada, ali ne istodobno. Od prijave je oslobodeni i dohoci od imovine i imovinskih prava koji se ne utvrduju na temelju propisanih poslovnih knjiga te od kapitala i osiguranja.

Ove godine u primjeni su porezne olakšice odnosno umanjenja dohotka i to osnovni osobni odbitak od 1.800 kuna mjesecno, a za umirovljenike do 3.200 kuna. Porezni obveznici koji obavljaju samostalnu djelatnost odnosno obveznici koji dohodak utvrduju na temelju poslovnih knjiga mogu i dalje koristiti porezne olakšice odnosno umanjenja dohotka.

Tako mogu umanjiti dohodak za iznose isplacenih placa i uplacenih doprinosa na placu novim radnicima, državne potpore za naukovanje za obrtnicka zanimanja, državne potpore za obrazovanje i izobrazbu, izdataka istraživanja i razvoja te prenesenog gubitka.

Obavljaju li djelatnosti na podrucjima posebne državne skrbi (PPDS) i brdsko-planinskim podrucjima (BPP), mogu umanjiti porez na dohodak od tih djelatnosti za 100 posto na PPDS prve skupine, 75 posto na PPDS druge skupine i 25 posto na PPDS trece skupine i BPP.