Pretraživanje

Rješenje o odredivanju birackih mjesta za podrucje Grada Labina

Četvrtak, 02. Svibnja 2013. - 10:37

Na temelju clanka 69. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine", broj 144/12), Gradsko izborno povjerenestvo Grada labina donosi i objavljuje Rješenje o odredivanju birackih mjesta za podrucje Grada Labina.

Za podrucje Grada Labina odreduju se biracka mjesta:

- biracko mjesto broj 1. Rabac - prostorije Djecjeg vrtica "Pjerina Verbanac" 1, Rabac koje obuhvaca birace s prebivalištem u Rapcu, ulice: Istarska, Obala M. Tita, Plominska, Rabac, Rudarska, Slobode, Suncana, Vidikovac. 

- biracko mjesto broj 2. Rabac  – prostorije Djecjeg vrtica „Pjerina Verbanac“ 2, Rabac koje obuhvaca birace s prebivalištem u Rapcu, ulice: Creska, Giuseppine Martinuzzi, Gornji Rabac, Idrijska, Jadranska, Kvarnerska, Labinska, Ladonja, Lošinjska, Medulinska, Ul. Girandella, Ul. Lanterna, ul. Mediteranska, Ul. Svetog Andrija, Maslinica, Omladinska, Opatijska, Raška, Ucka.

- biracko mjesto broj 3.  Ripenda – prostorije  Lovackog doma „Kamenjarka“ Labin, koje obuhvaca birace s prebivalištem u Bembici, Boljevici, Breg, Kalusovo, Knapici, Knapici, Ladin, Maconji, Mali Kosi, Mikoti, Murati, Ripenda Kras, Ripenda Verbanci, Smokvica,  Veli Kosi, Vicani.

- biracko mjesto broj 4. Kapelica – Društvene prostorije, Kapelica 57, Labin, koje obuhvaca birace s prebivalištem u  Breg, Breg Ivanovci, Dropini, Golac, Gora Glušici, Kanfartelici, Kapelica, Katici, Markoni, Mikaljini, Prodol, Salakovci, Salakovci.

- biracko mjesto broj 5. Rogocana  –  prostorije bivšeg Kluba umirovljenika, Kalic 2, Labin, koje obuhvaca birace s prebivalištem u Bartici, Donji Kranjci, Dušice, Junac, Kandelovo, Kopac, Kranjci, Majel, Murati, Rogocana, Salakovci, Šikuli, Žugaj.

- biracko mjesto broj 6. Labin-Stari grad prostorije Zajednice talijana Labin, J. Rakovca 4, Labin, koje obuhvaca birace s prebivalištem u Brdo, Brdo, Budicina Pina, Dolinska,  Duga Luka, Fortica, Gondolici, Jaconi, Kalic, Katunara Nike, Kranjska, G. Martinuzzi,  Maur, Maur, Milevoja Rike, Montozi, Negri Alda, Podvinje, Poldrugovca Mate, Presika, Principi, Rakovca Joakima, Sfeci Paola, Slobode, Smolici, Stari trg, Strožice, Sveta Katarina, Škrilice, Štemberge Bože, Titov trg, Tomaso Lazzarini, Ucka, Ulica 1. Maja, Ulica 9. Septembra, Vlastelini.

- biracko mjesto broj 7. Labin - prostorije Škole «Lice Faraguna» 1, Labin, koje obuhvaca birace s prebivalištem u Cekadi, Mate Blažina, Matije Grpca, Matka Laginje, Stjepana Konzula Istranina, Šciri, Vergerijev uspon, Vjekoslava Spincica, Vlacic Matija.

- biracko mjesto broj 8. Labin  – prostorije Škole «Lice Faraguna» 2, Labin, koje obuhvaca birace s prebivalištem u Zelenice 4-44 P, Dinka Vitezica, Balda Lupetina, Senari.

           

- biracko mjesto broj 9. Labin – prostorije Osnovne škole «Ivo Lola Ribar» Labin, Trg labinskih rudara bb, Labin, koje obuhvaca birace s prebivalištem u  Antona Selana 1-11 (N), Antona Selana 2-12 (P), Kranjca Karla 10/3, Kranjca Karla 10/2, Kranjca Karla 9B, Kranjca Karla 9/1, Kranjca Karla 9/2, Kranjca Karla 9/4,  Kranjca Karla 9/5, Kranjca Karla 9/3, Kranjca Karla 10/1, Kranjca Karla 1-9 (N), Kranjca Karla 0-10 (P), Kranjca Karla 90, Kranjca Karla 118, Labin, Rudarska 0-6 (P), Tonci, Vilete, Zelenice 1-39 (N).

- biracko mjesto broj 10. Labin  – prostorije Mjesnog odbora, Trg labinskih rudara bb, Labin, koje obuhvaca birace s prebivalištem u  Antona Selana 35/3, Antona Selana 34/2, Antona Selana 35/1, Antona Selana 13-35 (N), Antona Selana 0, Antona Selana 14-34 (P), Antona Selana 35/2, Karlota, Kranja Karla 11-59 (N), Kranjca Karla 12-60 (P), Labin 0, Rudarska 19/2, Rudarska 19/3, Rudarska 19/1, Rudarska 7-19 (N), Rudarska 25, Rudarska 10-18 (P), Rudarska 26, Trg labinskih rudara.

            

- biracko mjesto broj 11. Labin Kature – prostorije Djecjeg vrtica «Pjerina Verbanac» 1, Labin, koje obuhvaca birace s prebivalištem u Prilaz Kikova 3 - 7 (N), Prilaz Kikova 2-8 (P), Prilaz Kršin 1, Prilaz Kršin 5,  Prilaz Vala 1-17 (N), Prilaz Vala 2-16 (P).

- biracko mjesto broj 12. Labin Kature – prostorije Djecjeg vrtica «Pjerina  Verbanac» 2, Labin, koje obuhvaca birace s prebivalištem u Istarska 5 – 17 (N), Istarska 8, Katuri, Prilaz Griža 1-11 (N), Prilaz Griža 2-10 (P), Prilaz Kršin 3, Prilaz Kršin 7, Prilaz Kršin 8, Prilaz Vetva 2-24 (P).

- biracko mjesto broj 13.  Labin Kature – prostorije Kluba umirovljenika, Istarska 13, Labin, koje obuhvaca birace s prebivalištem u  Istarska 1, Istarska 19-23 (N), Istarska 45, Istarska 2-6 (P), Istarska 10-30/9 (P), Istarska 44, Svetog Mikule 1-31 (N), Svetog Mikule 4.   

           

- biracko mjesto broj 14.  Labin Vinež – prostorije Doma kulture Vinež, Labin, koje obuhvaca birace s prebivalištem u Cernjuli, Kolcic Breg, Kosi, Ladenci, Vinež, Viškovici,

- biracko mjesto broj 15. Labin Starci – prostorije HEP-a Labin, Pulska 1, Labin, koje obuhvaca birace s prebivalištem u Balote Mate, Istarskih narodnjaka, Marcilnica, Opatijska, Pazinska, Pulska, Starci, Štenberger Ermenegilda, Ul. 43. Istarske divizije, Viktora Cara Emina.

- biracko mjesto broj 16. Labin Vinež  – prostorije Podrucne Osnovne škole „Ivo Lola Ribar“, Vinež, koje obuhvaca birace s prebivalištem u  Blaškovici, Bohki, Dragari, Faraguni,  Juraj, Marceljani,  Markolini Tomažici.


Prilozi