Pretraživanje

Rezultati Natjecaja za dodjelu stipendija u školskoj-studijskoj godini 2014./2015.

Srijeda, 19. Studenog 2014. - 8:54

Natjecaj za dodjelu stipendija u školskoj-studijskoj godini 2014./2015. ucenicima srednjih škola i studentima s podrucja Grada Labina objavljen je na Oglasnoj ploci Grada Labina 30. rujna 2014. godine, a zakljucno do 15. listopada 2014. godine. Na Natjecaj su pristigle ukupno 62 prijave i to 12 prijava ucenika srednjih škola, 33 prijave studenata I. godine i 17 prijava studenata II-VI. godine. Povjerenstvo za stipendije utvrdilo je prijedloge bodovnih lista koje su objavljene na oglasnoj ploci Grada Labina 28. listopada 2014. i internet stranici Grada Labina www.labin.hr 

Rok za podnošenje prigovora na prijedlog bodovnih listi bio je zakljucno do 5. studenog 2014. godine. Na prijedlog bodovnih listi nije bilo prigovora vec su pristigle dvije zamolbe na prijedlog bodovne liste – studenti  I. godine. Gradonacelnik Grada Labina donio je 10. studenog 2014. godine Odluku o Izmjeni Odluke o visini i broju stipendija u školskoj-studijskoj godini 2014./2015. i Odluke o bodovnim listama stipendista.

Tako u školskoj/studijskoj godini 2014./2015. Grad Labin dodjeljuje 35 novih stipendija i to 31 studentsku i 4 ucenicke. Visina stipendije za ucenike iznosi 550,00 kuna, a za studente 750,00 kuna. Grad Labin u ovom trenutku u sustavu stipendiranja ima 26 ucenika i 155 studenta za što je u Proracunu Grada Labina osiguran iznos od 1.180.000,00 kuna.


Prilozi