Pretraživanje

Rekonstrukcija turističkog prometnog pravca Labin - Gornji Rabac - Rabac

Rekonstrukcija ceste Labin - Gornji Rabac - Rabac je važan turistički prometni pravac prema Rapcu  budući da je Rabac danas povezan za Labinom postojećom županijskom cestom, a druga veza je po spomenutoj cesti za Gornji Rabac koja svojim tehničkim karakteristikama ne može osigurati siguran promet posebno  tijekom turističke sezone. Stoga bi se rekonstrukcijom ove ceste uz postojeću županijsku cestu, kao jedini pristup Rapcu, dobila još jedna kvalitetna prometnica koja bi u svom koriidoru imala i pješačko-biciklističku stazu. Poseban problem je kada dođe do zatvaranja županijske ceste prema Rapcu i onda jedini alternativni pravac za Rabac ostane preko Ripende i prometnica koje nemaju uvjete da prihvate takav promet. Ukupna dužina trase cca 3 km.

Izrađen je Idejni projekt i u tijeku je postupak ishođenja lokacijske dozvole. Po ishođenju lokacijske dozvole izradit će se parcelacijski elaborat i odlučiti o pokretanju postupka  izvlaštenja za rješavanje imovinsko pravnih odnosa.

Procijenjena vrijednost projekta:  18.000.000,00 kn + PDV = 22.500.000,00 kn         

Planirani izvori financiranja:

–      GRAD LABIN  
–      EU FONDOVI.


;