Pretraživanje

Rekonstrukcija ceste Breg Ivanovci


Rekonstukcija ceste Breg Ivanovci obuhvaća proširenje  županijske ceste ŽC5103 Labin-Koromačno sa lijevim skretačem u dužini od 150 metara i rasvjetom raskrižja. Asfaltirano je  500 metara nerazvrstane ceste (NC 4401).

 
Vrijednost projekta: 2.303.732,63 HRK plus PDV

Izvođač:  Zajednica ponuditelja - Cesta Pula d.o.o. i Gradnja Cezare d.o.o.

Trajanje radova: studeni 2018 – ožujak 2019.

Status projekta: realiziran 


Rekonstrukcija ceste Breg Ivanovci


;