Pretraživanje

Registar ugovora

Sukladno mjeri 69. iz Akcijskog plana uz Strategiju suzbijanja korupcije (NN br. 75/08.) - stvaranje preduvjeta za objavu svih ugovora i dodataka ugovora o poslovima koje su tijela javne vlasti sklopila s fizičkim ili pravnim osobama, čiji je nositelj izvršenja Ministarstvo pravosuđa, Grad Labin kao jedinica lokalne samouprave u obvezi je objaviti Registar ugovora radi ispunjenja zadataka koji se ostvaruju u javnom interesu. Registar je objavljen u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka (NN br. 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12 – dalje u tekstu: ZZOP). Grad Labin s uvjetima i ograničenjima iz ZZOP-a ( članak 8. stavak 1.) ne navodi osobne podatke (ime i prezime) koje se odnose na fizičke osobe (npr. Ugovori o djelu sklopljeni s fizičkim osobama, autorski honorari i sl.). Registar se objavljuje za period od 01.01.2013. godine.

Prilozi


;