Pretraživanje

Ravnopravnost spolova

Zdravlje, socijalna politika i mladi > Ravnopravnost spolova

ravnopravnost-spolova.jpg (16 KB)U Gradu Labinu djeluje Povjerenstvo za ravnopravnost spolova kao radno savjetodavno tijelo Gradskog vijeća Grada Labina, a sa ciljem promicanja ravnopravnosti spolova na lokalnoj razini i provedbe Zakona o ravnopravnosti spolova i Nacionalne politike za promicanje ravnopravnosti spolova, načela ravnopravnosti spolova i promicanja ljudskih prava na svim područjima djelovanja u Gradu Labinu.
Povjerenstvo se sastoji od sedam članova i to:

1. ENI MODRUŠAN,  predsjednica
2. DOLORES SORIĆ,  članica
3. GIULIANO MILEVOJ, član
4. ELVIRA MILEVOJ,  članica
5. NEVENKA BELUŠIĆ,  članica
6. RASIM HALILOVIĆ,  član
7. SUZANA MUŠKOVIĆ, članica


Kontakt:

Adresa:  Titov trg 11, 52220 Labin

Tel:  +385 52 866 821
Fax: +385 52 852 269
E-mail:  eni.modrusan@labin.hr 

Prilozi


;