Pretraživanje

Raspisan Natjecaj za davanje poslovnih prostora u zakup

Utorak, 07. Lipnja 2011. - 5:33

Na temelju clanka 6. Zakona o zakupu i prodaji poslovnog prostora (“Narodne novine” broj 91/96.,124/97., 174/04. i 38/09.), clanka 6. Odluke o uvjetima i postupku natjecaja za davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada Labina („Službene novine Grada Labina“ broj 5/10. i 13/10.) i  Zakljucka Gradonacelnika Grada Labina o raspisivanju natjecaja za davanje poslovnih prostora u zakup oznake KLASA: 022-05/11-01/2-116 URBROJ: 2144-01-01-11-1 od 30. svibnja 2011. godine, Upravni odjel za komunalne djelatnosti Grada Labina raspisao je Natjecaj za davanje poslovnih prostora u zakup.

Rok za predaju ponuda istice 8-og dana od dana objave Natjecaja na Oglasnoj ploci Grada Labina, odnosno do utorka, 14. lipnja 2011. godine u 1200 sati, što je ujedno i vrijeme javnog otvaranja ponuda u prostorijama Grada Labina, Titov trg 11.


Prilozi